“Rodzinę Ulmów musi poznać cały świat”. Znamy plan popularyzacji wiedzy o rodzinie z Markowej

Przedstawiciele Komitetu Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów mówili pod koniec ubiegłego tygodnia o działaniach prezydenta i rządu na rzecz popularyzacji wiedzy o rodzinie zamordowanej za pomoc Żydom. Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii prezydenta RP powiedziała otwarcie, że rodzinę Ulmów “musi poznać cały świat”.

Podczas spotkania z dziennikarzami omówiono szereg inicjatyw Ministerstwa Spraw Zagranicznych, różnych ministerstw oraz władz województwa podkarpackiego mających na celu szerzenie wiedzy o rodzinie Ulmów. Jednym z planowanych działań będzie wizyta zagranicznych dziennikarzy na Podkarpaciu jeszcze przed beatyfikacją rodziny.

Działania rządu i prezydenta

Minister Grażyna Ignaczak Bandych wyraziła nadzieję, że popularyzacja historii rodziny Ulmów oraz okoliczności, w jakich dokonali oni heroicznej decyzji, przyczyni się do przezwyciężania “strasznych stereotypów” dotyczących polskiego narodu. Celem jest, aby beatyfikacja została przeżyta nie tylko jako wydarzenie religijne, ale także wspólnotowe i narodowe – powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta RP. W promocję zaangażowane są różne podmioty, w tym PKP i PLL LOT.

Polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie przeprowadzą szereg działań mających na celu przybliżenie historii rodziny z Podkarpacia oraz realiów okupacji niemieckiej. W Madrycie, Waszyngtonie, Nowym Jorku i Wilnie odbędą się wystawy poświęcone temu tematowi. Kontekst pomocy, którą Polacy obecnie udzielają Ukraińcom, również zostanie uwzględniony.

Polskie placówki dyplomatyczne będą również rozpowszechniały film “Historia jednej zbrodni” w reżyserii Mariusza Pilisa. Film ten przedstawia losy Eilerta Diekena, głównego sprawcy masakry w Markowej, który później spokojnie żył jako szef komisariatu w miasteczku na północy Niemiec.

Wszystkie te działania mają na celu przekazanie wiedzy o Holokauście, jego sprawcach i ofiarach oraz karach nakładanych na Polaków pomagających Żydom – wyjaśnił Minister Piotr Wawrzyk. Ministerstwo Edukacji i Nauki również zaangażuje się w promowanie wiedzy o heroicznej rodzinie Ulmów, organizując m.in. konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji o rodzinie z Markowej.

Planowane są także konkursy dla uczniów polskich szkół oraz konkurs dla młodzieży polonijnej, które mają na celu propagowanie polskości i dumy z przynależności do ojczyzny – powiedziała Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Czytaj także: