80. rocznica Akcji Zamość. Poruszająca wystawa w Muzeum Dzieci Polskich

„Pewnego razu przyniesiono do szpitala chorego pięcioletniego chłopca. Matka była przy nim. Był już w agonii. Matka, jak zauważyłam, była bardzo niespokojna, ale krępowała się powiedzieć, że dziecko nie było ochrzczone. Patrzę na dziecko, jest konające, ale nie może umrzeć. Wzięłam wody, ochrzciłam i dziecko ślicznie, spokojnie zmarło” – czytamy we wspomnieniach s. Stefanii Fiodorczuk, która posługiwała w ochronkach dla Dzieci Zamojszczyzny. Otwarto poruszającą wystawę w Muzeum Dzieci Polskich.

W 80. rocznicę Akcji Zamość zorganizowano wystawę w Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu pt. „Wypędzą nas i zabiją. Losy Dzieci Zamojszczyzny w 80. rocznicę Akcji Zamość”, której wernisaż odbył się 10 sierpnia w galerii „Okno na Kulturę” przy ul. Krakowskie Przedmieście 17.

Akcja Zamość

Akcja Zamość była operacją przeprowadzoną przez niemieckie nazistowskie władze okupacyjne w okresie II wojny światowej podczas okupacji Polski. Operacja ta miała na celu wysiedlenie polskiej ludności cywilnej z Zamościa oraz jego okolic, a także osiedlenie tam osadników niemieckich w ramach szeroko zakrojonego projektu germanizacji i przekształcenia terytorium na wschodnich obszarach Generalnego Gubernatorstwa.

Akcja Zamość była częścią większego planu nazwanego “Planem Nisko-Zamojskim”, który zakładał wysiedlenie około 100 000 Polaków z Zamojszczyzny i nadanie tych ziem nowym osadnikom niemieckim. Plan ten miał wzmocnić niemiecką obecność na wschodnich terenach Polski oraz stanowić część szerszej koncepcji osiedlania i kolonizacji terytoriów wschodnich.

Akcja rozpoczęła się w 1942 roku, a wysiedlenia i przymusowe przesiedlenia polskich rodzin trwały do 1943 roku. Wielu Polaków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i osiedlenia się w innych częściach Polski, często w trudnych warunkach i w okupowanych obszarach.

Ta brutalna operacja spowodowała cierpienie i straty dla polskiej ludności, a także była częścią szerszego planu hitlerowskiego reżimu zmierzającego do przejęcia i przekształcenia terenów wschodnich Polski w niemieckie kolonie. Akcja Zamość jest jednym z wielu okrutnych wydarzeń z okresu II wojny światowej, które miały na celu realizację nazistowskiej ideologii i ekspansji terytorialnej.

Jak podaje Muzeum Dzieci Polskich, plansze wystawy oraz katalog zostały przygotowane w trzech językach obcych: niemieckim, angielskim i ukraińskim. Materiały dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Muzeum w zakładce „wystawa”.

Stronę można odwiedzić klikając w ten tekst.

Czytaj także:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji