Dzięki rejsom po Wiśle wsparcie uzyskają ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży

W przeciągu dwóch dni statek Marianna, należący do Żeglugi Płockiej, wyruszył na Wisłę 20 razy, przewożąc łącznie 2800 wycieczkowiczów. Inicjatorem tych rejsów był Orlen. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na wsparcie Fundacji “Przystanek Rodzina”, która prowadzi cztery ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży w regionie.

Orlen poinformował, że “dokładnie 2800 mieszkańców Płocka, gości i turystów wzięło udział w rodzinnych rejsach statkiem po Wiśle w Płocku”. Wycieczki po rzece zostały zorganizowane 13 i 15 sierpnia. Statek Żeglugi Płockiej Marianna wypływał w tym czasie z pasażerami 20 razy.

Przystanek rodzina

Zgodnie z przekazaną informacją, dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Fundacji “Przystanek Rodzina”, która prowadzi cztery ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży w różnych lokalizacjach, w tym w Płocku, Czerwińsku nad Wisłą, Bodzanowie i gminie Stara Biała.

Fundacja “Przystanek Rodzina” wykorzysta zebrane środki na pomoc swoim podopiecznym, wśród których są osoby, u których zidentyfikowano różne trudności, takie jak problemy w relacjach z otoczeniem, zaburzenia snu, pogorszenie stosunków rodzinnych czy zachowania autodestrukcyjne.

Koncern Orlen podkreślił, że rodzinne rejsy po Wiśle, które odbyły się 13 i 15 sierpnia, były częścią programu “Orlen dobrym sąsiadem” oraz kampanii informacyjnej dotyczącej kompleksu Olefin III, będącego największą europejską inwestycją petrochemiczną realizowaną przez koncern w ciągu ostatnich 20 lat.

Orlen dodatkowo zaznaczył, że Fundacja “Przystanek Rodzina” angażuje się w różnorodne działania, w tym wsparcie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych rodzinom, osobom starszym i samotnym. Fundacja przeprowadziła dotychczas wiele projektów, które skupiają się na wzmacnianiu samodzielności rodzin, świadczeniu wsparcia psychologicznego dla dzieci oraz rozwijaniu kompetencji wychowawczych rodziców.

Czytaj także:

źródło: portalmorski.pl