“Teraz i zawsze”: Gdzie w tym świecie jest Bóg? P. Milcarek i M. Jurek o sporze, który przenika nasze życie…

W swojej nowej książce pt. “Otwarte okna. Szkice z dziejów kultury katolickiej” Paweł Milcarek przypomniał m.in. gorący intelektualnie XX-wieczny spór teologiczny o nadprzyrodzoność, toczony między Szkołą Rzymską a “nową teologią”. Mogłoby się wydawać, że to problem abstrakcyjny, jednak okazuje się on bliższy, niż byśmy sądzili.

To, czy Bóg jest obecny przede wszystkim w swoich ewidentnych dziełach łaski, jak sakramenty czy życie stricte religijne, duchowe, czy też moc Boża przenika także świat doczesny z jego prawa i sprawami, stanowi kwestię zasadniczą dla każdego, ostatecznie nie tylko wierzącego.

Czy doczesne wysiłki człowieka na rzecz ładu społecznego są tylko drugorzędnymi zabiegami o względny porządek ludzkiego życia, czy też zawarte w nich jest także katolickie przeznaczenie, które powoduje, że nie powinniśmy zaniedbywać spraw doczesnej sprawiedliwości, ponieważ tu także nadprzyrodzona łaska działa, wspiera człowieka i także może zostać dramatycznie odrzucona? Gdzie przebiega granica między ludzki wysiłkami, a wsparciem jakie daje Bóg? Czy każdy nosi w sobie zalążek pragnienia Boga? Jak to możliwe, że istnieją narody, które uległy szerokiej kulturowej ateizacji?

O tym w kolejnym odcinku “Teraz i zawsze” rozmawiają Marek Jurek i Paweł Milcarek.

CZYTAJ TAKŻE: BOŻE CUDA NA UKRAINIE – odc. 3/7 – WOJNA, a gdzie jest Pan Bóg?