Aborcja to nie rozwiązanie! Zobacz i podaj dalej poradnik dla kobiet w „trudnej ciąży”

W październiku miną trzy lata od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją RP. Od tamtego momentu w Polsce udało się ocalić życie wielu nienarodzonych dzieci, u których stwierdzono podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Wciąż wiele mówi się o samym wyroku, ale zdecydowanie mniej o zapewnieniu „realnej pomocy” kobietom będącym w „trudnej ciąży”, do czego wówczas wezwał Trybunał. Środowiska liberalno-lewicowe, rzekomo tak bardzo skupione na prawach kobiet, wciąż o tym zapominają. Tymczasem Instytut Ordo Iuris przygotował specjalny poradnik dla matek będących w zagrożonej ciąży.

Publikacja obejmuje zagadnienia z zakresu pomocy dla kobiet, które z jakiegoś powodu nie chcą opiekować się dzieckiem np. z powodu jego choroby czy niepełnosprawności. Szczegółowo omówione zostały w niej rozwiązania takie jak hospicja perinatalne, domy samotnej matki, ośrodki adopcyjne czy okna życia. Treść poradnika została zaprezentowana w miniony czwartek podczas konferencji prasowej w siedzibie Ordo Iuris. W jej trakcie głos zabrały niemal wyłącznie kobiety. Niemal, ponieważ jedna z nich miała na rękach synka.

Prezentacja dokumentu

Jako pierwsza głos zabrała Monika Leszczyńska, wiceprezes Ordo Iuris. W celny sposób omówiła ona trudności, z jakimi się musi mierzyć wiele kobiet będących w ciąży. Zaznaczyła również, że to właśnie do nich adresowana jest prezentowana publikacja.

– „Trudna ciąża” to ciąża nieoczekiwana, nieplanowana. Jest to też moment, kiedy kobieta zostaje porzucona przez ojca dziecka albo kiedy odwraca się od niej rodzina. Również wtedy, gdy ciąża jest planowana i chciana, ale dziecko okazuje się być chore. To jest też bardzo trudny moment w życiu kobiety – podkreśliła.

Z kolei r.pr. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris, zwróciła uwagę na praktyczne informacje, które kobiety mogą znaleźć w publikacji.

– Poradnik będzie stanowił kompendium wiedzy dla kobiet, które są w trudnej sytuacji i potrzebują skorzystać z pomocy. Są w nim zawarte m.in. tabele z danymi teleadresowymi ośrodków, które świadczą odpowiednią pomoc – mówiła.

Na konferencji wystąpiła również Aleksandra Gajek z Centrum Życia i Rodziny. Podkreśliła ona, że poradnik może stać się doskonałym kompendium wiedzy dla wszystkich środowisk zajmujących się ochroną życia w Polsce.

– Ten dokument to zwrócenie się w stronę kobiet, które znajdują się w trudnej sytuacji związanej m.in. z przebiegiem ciąży, podczas której mogą pojawić się różne komplikacje, chociażby choroba dziecka – oceniła.

Agnieszka Sawicz z Konfederacji Kobiet RP wskazała natomiast, że upowszechnienie wiedzy o formach pomocy dla kobiet może uchronić wiele z nich przed decyzją o aborcji.

– Niektóre środowiska proponują szybką i niezwykle tragiczną “alternatywę”, którą jest aborcja. Uważam, że jako społeczeństwo stać nas na więcej niż oferowanie “alternatywy” w postaci aborcji. Mamy obowiązek wspierać najsłabsze i najbardziej potrzebujące jednostki, w tym dzieci, również nienarodzone, jak i kobiety w „trudnych ciążach” – zwróciła uwagę.

CZYTAJ TAKŻE: Powstała “Encyklopedia prolife”! Jeden z jej współtwórców to autor Afirmacji

Konkretna pomoc

Jakie formy wsparcia kobiet w „trudnej ciąży” są zaprezentowane w poradniku? Wskazuje on m.in. na hospicja perinatalne. Celem tych instytucji jest pomoc dzieciom z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz ich rodzinom. Opieka nad noworodkiem w hospicjach perinatalnych nastawiona jest na zapewnienie mu komfortu i ochronę przed uporczywą terapią. Obecnie w Polsce działają 22 tego typu placówki.

Innym rozwiązaniem dla kobiet w trudnej sytuacji są domy samotnej matki. Mogą tam znaleźć pomoc np. kobiety w ciąży, którym grozi przemoc lub zostały odrzucone przez najbliższych, w tym ojca dziecka. Matki otrzymują w tych instytucjach wsparcie w zakresie psychologicznym, terapeutycznym, prawnym, socjalnym, wychowawczym czy administracyjnym. W naszym kraju funkcjonuje 69 domów samotnej matki.

W poradniku omówiono również działalność ośrodków adopcyjnych. Ich celem jest wsparcie kobiet w ciąży, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po porodzie. Oprócz przeprowadzenia procedury adopcyjnej ośrodki te zajmują się m.in. wsparciem psychologicznym dla matek spodziewających się dziecka. Tego typu instytucje udzielają także pomocy kobietom, które zamierzają pozostawić dziecko po porodzie w szpitalu. Przez 6 tygodni od urodzenia dziecka kobieta ma możliwość zmiany decyzji.

Formą pomocy dla matek w „trudnej ciąży” są także okna życia. Jest to rozwiązanie w szczególności dla tych kobiet, które ukrywają̨ ciążę̨, nie chcą̨ urodzić́ w szpitalu, nie widzą też szans na podjęcie się̨ opieki nad dzieckiem. Z punktu widzenia dziecka jest to miejsce dające mu gwarancję przeżycia i trafienia w przyszłości do rodziny adopcyjnej. W takich przypadkach anonimowość́ matki i konieczność́ przeprowadzenia określonych procedur sądowych sprawia jednak, że czas oczekiwania dziecka na adopcję przez nową rodzinę się wydłuża.

Poradnik zaprezentowany podczas konferencji Ordo Iuris to bardzo istotna pomoc dla kobiet znajdujących się w „trudnej ciąży”. Podczas gdy środowiska proaborcyjne jako jedyne wyjście z tej sytuacji wskazują zabicie nienarodzonego dziecka, w powyższej publikacji, niczym w pigułce, znajdziemy cały szereg właściwych rozwiązań. Nie tylko mogą one ocalić życie dziecka, ale również poprawić stan zdrowia fizycznego i psychicznego matki. Jeżeli poradnik byłby upowszechniony wśród młodych Polek, zapewne byłyby one bardziej odporne na lewicową propagandę mówiącą o tym, że tylko legalna aborcja uratuje ich życie. Z takimi stereotypami należy walczyć drogą merytorycznych argumentów i poradnik Instytutu Ordo Iuris właśnie to czyni.

Cały poradnik przeczytać można TUTAJ. Jeśli znasz jakieś matki w “trudnej” ciąży, przekaż im go koniecznie.

OGLĄDAJ TAKŻE:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji