Kryzysy psychiczne bliskich? Zdobądź wiedzę nt. pomocy na kursach SPCh!

W dobie narastających kryzysów psychicznych i starć kulturowych wspieraj rozwój praktyki psychologicznej, która uwzględnia chrześcijańskie wartości.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na studia podyplomowe następujących typów:

Najbardziej podstawowa forma to roczne, realizowane w trybie hybrydowym Studium Pomocy Psychologicznej. Jest ono dedykowane wszystkim tym, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z dziedziny psychologii oraz umiejętności udzielania pomocy psychologicznej – od nauczycieli, osób duchownych, przez liderów grup religijnych po pracowników medycznych czy oświatowo-wychowawczych po zwyczajnych rodziców.

Studium Psychoterapii to 4-letnie podyplomowe szkolenie specjalistyczne niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu psychoterapeuty. To studia w podejściu integracyjnym, oparte na antropologii chrześcijańskiej.

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży trwa 2-lata, umożliwia zarówno nabycie kompetencji do pracy z dziećmi, młodzieżą i systemem szkolnym i rodzinnym, jak również przygotowuje do uprawnień specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie spch.pl w zakładce “EDUKACJA”.

Poszerz swoje kompetencje za przystępną cenę. Naucz się od specjalistów ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, jak profesjonalnie pomagać, łącząc perspektywę duchową i psychologiczną.

W dobie narastających kryzysów psychicznych i starć kulturowych wspieraj rozwój praktyki psychologicznej, która uwzględnia chrześcijańskie wartości. Osoby i instytucje, którym bliskie są te cele, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza do stałego finansowego wsparcia.

CZYTAJ TAKŻE: Likwidacja płci w WHO. Jak wybrnie Ministerstwo Zdrowia?

OGLĄDAJ TAKŻE: