“ale Rodzina!”: Normalni znaczy podejrzani

Na początku czerwca w cyklu “ale Rodzina!” opublikowaliśmy materiał pokazujący nietypową szkołę. Towarzyszyliśmy z kamerą zajęciom grupy uczniów. Filmowaliśmy ich pracę w klasach, modlitwę i zabawę. Teraz odwiedziliśmy ich rodziny w miejscu, gdzie stworzyli własną wioskę.

EDIT: W poprzedniej wersji filmu wkradł się montażowy chochlik, podmieniliśmy ją na poprawioną.

***

Kilka rodzin zbudowało miniosadę, gdzie żyją razem, wychowują dzieci i prowadzą wspólnie nauczanie domowe. Spoiwem tej katolickiej społeczności są wiara, przyjaźń i wzajemna pomoc. Tymczasem z początkiem lipca zaczęły się pojawiać publikacje, w których ta społeczność oskarżana jest o sekciarstwo, manipulacje i krzywdzenie dzieci. Trudno zrozumieć, skąd się bierze taka skala napaści i taka zaciekłość. Ponieważ falę hejtu, uruchomioną oskarżeniami tak naprawdę tylko jednej osoby, uwiarygadniają również kuria archidiecezji warszawskiej, a także Katolicka Agencja Informacyjna, postanowiłem zapytać bohaterów tej medialnej nagonki, o co chodzi? W felietonie z cyklu “ale Rodzina!” dajemy im głos:

CZYTAJ TAKŻE: “ale Rodzina!”: Szkoła, która powstała z miłości


Oświadczenie Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 5 września 2023 r.

W lipcu bieżącego roku w Archidiecezji Warszawskiej rozpoczęło się dochodzenie wstępne dotyczące księży Łukasza Kadzińskiego i Jacka Gomulskiego. Dochodzenie to zostało podjęte w związku ze zgłoszeniami i zarzutami, jakie zostały skierowane do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej w maju bieżącego roku, które dotyczyły grup organizujących się w formę życia wspólnotowego i roli księży z nimi utożsamianych.

W trakcie prowadzonych działań, zarówno do Delegata Arcybiskupa Warszawskiego, jak i do Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, które zajmuje się się badaniem różnych zrzeszeń pod kątem występowania w nich znamion sekt, zgłosiło się kilkadziesiąt osób, których świadectwa, skargi oraz zeznania rzucały wciąż nowe światło na przedmiot sprawy. Pojawiły się również obszerne materiały w mediach.

W związku z tym Kuria Metropolitalna Warszawska pragnie podkreślić, że żadna z grup osób, organizujących się w Teresinie i w Rokitnie, nie jest wspólnotą kościelną, co oznacza, że nie jest stowarzyszeniem ani ruchem powoływanym formalnie w ramach struktur duszpasterskich Kościoła. Nie była też nigdy objęta duszpasterstwem Archidiecezji Warszawskiej, nie działa również pod jej auspicjami. Księża Łukasz Kadziński i Jacek Gomulski nigdy nie byli skierowani przez Ordynariuszy do pracy w tych grupach albo do towarzyszenia skupionym tam osobom. Ich obecność tam pozostawała jedynie ich własną inicjatywą, nawet wbrew sugestiom Ordynariuszy.

Z punktu widzenia Kościoła jest to więc grupa osób, które jako pełnoletnie organizują swój sposób życia i działania. Mimo to Archidiecezja Warszawska podjęła działania wyjaśniające, ze względu na wymieniane w zgłoszeniach nazwiska księży. Ich rola i funkcjonowanie w tych grupach wymaga wyjaśnienia i reakcji władzy kościelnej.

ks. Michał Turkowski
Delegat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

ks. Przemysław Śliwiński
Rzecznik Archidiecezji Warszawskiej

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji