Biznes i zarządzanie. Nowy przedmiot w szkołach średnich

Do szkół wchodzi nowy przedmiot – “Biznes i Zarządzanie”, który będzie obowiązkowy dla uczniów szkół średnich i zastąpi dotychczasowe “Podstawy Przedsiębiorczości”.

Wiceminister edukacji, Dariusz Piontkowski, podkreślił, że szczególny nacisk w nauczaniu tego przedmiotu zostanie położony na pracę w grupach oraz rozwijanie umiejętności liderskich.

Praktyczne działanie: biznes i zarządzanie

“Wprowadzamy ten przedmiot z myślą o wzbogaceniu nauki o elementy praktyczne. Chcemy, aby młodzież nie tylko zdobywała teoretyczną wiedzę o przepisach prawnych, ale także miała możliwość praktycznego działania na rynku pracy, rozwijania umiejętności przywódczych, a być może nawet marzyć o przyszłości jako liderzy własnych firm” – wyjaśnił wiceminister.

Rozpoczynając od roku szkolnego 2026/2027, uczniowie będą mieli możliwość zdawania egzaminu z “Biznesu i Zarządzania” na poziomie rozszerzonym w ramach egzaminu maturalnego jako przedmiot dodatkowy.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki widnieje już kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

  • 1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych;
  • 23-31 grudnia 2023: zimowa przerwa świąteczna;
  • 15 stycznia 2023 – 25 lutego 2024: ferie zimowe;
  • 28 marca – 2 kwietnia 2024: wiosenna przerwa świąteczna;
  • 1-3 maja 2024: majówka;
  • maj – matury i egzamin ósmoklasisty, wolne dni dla uczniów nieprzystępujących do egzaminów (szczegółowe daty zostaną ogłoszone wkrótce przez dyrektora CKE)
  • 30 maja 2024: Boże Ciało;
  • 22 czerwca – 31 sierpnia 2024: wakacje.

Czytaj także:

źródło: polskieradio24.pl, MEiN, strefaedukacji.pl