Prawie połowa najmłodszych ukraińskich uchodźców nie chodzi do szkoły. ONZ alarmuje

Blisko połowa ukraińskich dzieci-uchodźców nie trafiła w ubiegłym roku szkolnym do szkół, a setki tysięcy są zagrożone dalszym pozostawaniem poza systemami edukacyjnymi – poinformowała agencja ONZ ds. uchodźców (UNHCR).

Podczas piątkowego briefingu UNHCR przypomniała, że od rozpoczęcia rosyjskiego ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku, ponad 5,9 miliona uchodźców znalazło schronienie w krajach sąsiednich. Organizacja szacuje, że od 30 do 50 procent tej liczby to dzieci w wieku szkolnym.

Problemy dla uchodźców

W raporcie zatytułowanym “Education on Hold” (“Edukacja na Hamulcu”) UNHCR zwraca uwagę na liczne bariery, takie jak językowe, administracyjne i prawne, które utrudniają dzieciom uchodźcom dostęp do edukacji. W raporcie podkreśla się również brak informacji na temat dostępnych opcji edukacyjnych, obawy rodziców, którzy wahają się, czy zapisywać swoje dzieci do szkół, obawiając się możliwości szybkiego powrotu do ojczyzny, oraz kwestie związane z reintegracją dzieci do ukraińskiego systemu edukacyjnego po ewentualnym powrocie.

Kolejnym problemem jest brak wystarczającej liczby szkół w krajach przyjmujących uchodźców. Z uwagi na ogromną liczbę dzieci uchodźców, które pojawiły się w pierwszych miesiącach konfliktu, nie wszystkie państwa były w stanie zapewnić odpowiednią ilość nauczycieli i miejsca w szkołach.

UNHCR wyraża obawy, że jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania, setki tysięcy dzieci straci szansę na edukację w kolejnym roku. Organizacja podkreśla, że ważne jest, aby dostarczyć rodzicom szczegółowe informacje dotyczące opcji edukacyjnych, uwzględniając ukraiński system edukacyjny. UNHCR zaznacza również konieczność wprowadzenia szybkich procedur wzajemnego uznawania ocen i świadectw, aby ułatwić dzieciom zarówno dłuższe pobyty w krajach przyjmujących, jak i powrót do ukraińskiego systemu edukacji.

UNHCR to agencja Narodów Zjednoczonych, która istnieje od 1950 roku. Jej głównym celem jest koordynacja międzynarodowych działań mających na celu ochronę praw uchodźców, w tym wsparcie w zapewnieniu azylu i repatriacji. Siedziba agencji znajduje się w Genewie, w Szwajcarii.

Czytaj także:

źródło: wnp.pl