Alkohol w domu? DDA to nie wyrok!

Alkoholizm dotyka całe rodziny. Tzw. dorosłe dzieci alkoholików (DDA) i osoby współuzależnione, wchodząc w dorosłość obarczone są różnymi deficytami i zaburzeniami, co powoduje często ogromne trudności w normalnym funkcjonowaniu dorosłego człowieka, nie mówiąc już o założeniu normalnej, zdrowej rodziny. Jak pomóc osobom z rodzin alkoholowych? Jak pomoc przede wszystkim sobie, gdy jest się dzieckiem alkoholika? Zapraszamy na rozmowę Lidii Sankowskiej-Grabczuk z prof. Marią Ryś.

  • Oglądaj także: