“Wielu niemieckich biskupów nie wierzy w Boga”. Jak ocalić doktrynę przed relatywizmem?

Konferencja “Przywrócić Blask Prawdy” poświęcona encyklice Jana Pawła II Veritatis Splendor odbyła się nie tylko z tego powodu, że właśnie teraz przypada 30. rocznica jej ogłoszenia. Collegium Intermarium zorganizowało ją przede wszystkim dlatego, że istnieje nagląca konieczność przypomnienia tego ważnego dokumentu Kościoła katolickiego, a w ślad za tym gruntownej refleksji nad nim.

Wobec niepokojących zjawisk, jakie nasilają się w czasie obecnego pontyfikatu, aby nie dać się zwieść fałszywym prorokom, wierzący powinni wracać do podstawowych prawd moralnych, o których naucza Kościół. Św. Jan Paweł II dostrzegał zagrożenie, jakim była relatywizacja prawd moralnych i próba oddzielania tzw. praktyk duszpasterskich od doktryny. Prawda istnieje, a rozpoznawanie jej jest obowiązkiem uczciwych akademików, wykładowców, a szczególnie prawników.

W rozmowie z jednym z najpilniejszych słuchaczy konferencji, prezesem Instytutu Ordo Iuris, adwokatem Jerzym Kwaśniewskim, po dwóch dniach obrad podsumowujemy konferencję. Mec. Kwaśniewski zwraca szczególną uwagę na wystąpienie gościa specjalnego, Gerharda Kardynała Mullera, przywołując jego diagnozę tzw. “niemieckiej drogi synodalnej” i ocenę niemieckiego Episkopatu.  

Zapraszamy do wysłuchania całej wypowiedzi Jerzego Kwaśniewskiego:

Wystąpienia panelowe uczestników konferencji systematycznie publikowane są na kanale YouTube Collegium Intermarium.

CZYTAJ TAKŻE: Prawda, wolność, odpowiedzialność. Ks. Robert Skrzypczak o warunkach miłości bliźniego