“Teraz i zawsze”: Czy można mówić o wierze językami dyscyplin naukowych?

Raz po raz w publicystyce religijnej, a czasem też naukowej, powraca opinia, że czas już najwyższy, by Kościół zaczął mówić o prawdach, które wyznaje, w żargonie fizyki, psychologii, nowoczesnych nauk o człowieku. Autorzy ci często argumentują, że nadszedł już zmierzch metafizyki, która miałaby być tylko przestarzałą formą języka naukowego. Ten zaś został zastąpiony przez współczesne nauki szczegółowe.

Czy jednak tak jest rzeczywiście? Czy również nauki współczesne nie mają swojej metafizyki, którą są różne formy materializmu? Czy religia, a także język filozofii, nie mówią po prostu o innych sprawach niż fizyka i chemia i nie da się tych dyscyplin oraz ich języków stosować zamiennie?

O tym w kolejnym odcinku cyklu “Teraz i zawsze” rozmawiają Tomasz Rowiński i Paweł Milcarek. Zapraszamy!

CZYTAJ TAKŻE: “Wielu niemieckich biskupów nie wierzy w Boga”. Jak ocalić doktrynę przed relatywizmem?