Norweski Barnevernet w końcu się doigrał. ETPC przyznał zadośćuczynienie rodzicom

Instytut Ordo Iuris poinformował, że w połowie września Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpoznał kolejną serię skarg rodziców z Norwegii dotyczących działań Barnevernet, czyli norweskiego urzędu ds. dzieci. Trybunał odrzucił część skarg jako bezzasadne, ale przyjął do rozpatrzenia 9 innych, uznając, że Norwegia naruszyła prawo rodziców do poszanowania życia rodzinnego, które jest gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W sumie Trybunał przyznał zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy euro na rzecz poszkodowanych.

Wszystkie zgłoszone skargi dotyczyły podobnego problemu, z którym Norwegia zmaga się od wielu lat. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj natychmiastowe odebranie dzieci rodzicom przez Barnevernet z powodu podejrzeń o zaniedbanie lub niewłaściwe traktowanie. Następnie urząd przekazuje dzieci do rodzin zastępczych i rozpoczyna procedurę adopcyjną.

Nadużycia Barnevernet

Rodzice zazwyczaj zachowują pewne prawa do utrzymywania kontaktów z dziećmi, jednak w bardzo ograniczonym zakresie, pod nadzorem pracownika socjalnego, rzadko i na krótko, na przykład jednogodzinne spotkanie w roku, dwa trzygodzinne spotkania w roku lub dwa dwugodzinne spotkania w roku. Ostatnie skargi dotyczyły właśnie radykalnego ograniczenia praw rodziców do utrzymywania kontaktów z dziećmi, a niektórzy skarżący zostali całkowicie od nich odcięci.

Warto podkreślić, że jest to też duży sukces Ordo Iuris ponieważ we wszystkich postępowaniach przed Trybunałem instytut uczestniczył w charakterze przyjaciela sądu, przedkładając w każdej sprawie opinię prawną.

Czytaj także:

źródło: ordoiuris.pl