Lockdown, zdalne nauczanie i smartfony w szkołach… Pytamy Tomasza Rzymkowskiego

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo polskich rodzin, w ostatnim tygodniu przed wyborami, obok znakomitego cyklu Agnieszki Marianowicz-Szczygieł pt. “RODZINA GŁOSUJE“, publikujemy rozmowy z politykami. Tomasz Rzymkowski od blisko trzech lat pełni funkcję wiceministra edukacji i nauki. Dziś przychodzi mu mierzyć się m.in. z konsekwencjami wdrożenia nauczania zdalnego. Jan Pospieszalski pyta polityka o słuszność podejmowanych wówczas obostrzeń sanitarnych. Porusza również m.in. temat obecności smartfonów w szkołach.

Tomasz Rzymkowski startuje z miejsca nr 8 na liście nr 4 (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ) w okręgu sieradzkim.

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji