“Już jesteś?”. Nowy spot kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze [WIDEO]

Publikacji doczekał się nowy spot kampanii “Już jesteś?”. Jak podają organizatorzy akcji, celem kampanii jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Jak podkreślają organizatorzy akcji, “chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.”

„Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu na przykład aż rodzic wróci z pracy czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem.

Zobacz spot:

Czytaj także:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji