“Bez tego nie ma praw człowieka”. Amerykańscy profesorowie stanowczo w obronie cywilizacji życia

28 wybitnych naukowców z USA podpisało apel, w którym wzywają do postawienia ludzkiego życia i jego ochrony w centrum społecznego zainteresowania. Sygnowany nazwiskami uznanych uczonych z dziedziny teologii, filozofii czy prawa apel opublikowany został na stronach konserwatywnego amerykańskiego magazynu “First Things”.

“Kościół nieustannie przypomina publicznie, że Bóg, Trójca Święta, stwarza wszystkich ludzi w imię wiecznego szczęścia. Dlatego żadne życie ludzkie nie jest bez znaczenia. Naturalnym darem każdej osoby ludzkiej jest zaproszenie innych do wzrastania w zrozumieniu i miłości” – przypominają sygnatariusze.

Zdaniem autorów apelu “brak afirmacji przez społeczeństwo godności życia ludzkiego na wszystkich jego etapach” oraz “systematyczna odmowa traktowania nienarodzonego życia ludzkiego z wystarczającą uczciwością” wywarły negatywny wpływ na inne ważne wartości cywilizacyjnie.

W tym kontekście naukowcy przywołują przykład podstawowych praw człowieka – wszelkie gwarancje dot. prawa do edukacji, opieki zdrowotnej czy dostępu do kultury zdadzą się bowiem na nic, gdy człowiek nie będzie mógł z nich skorzystać, gdyż… się nie narodzi. Nieuczciwy sposób mówienia o początkach życia ludzkiego wpływa również – jak zauważają amerykańscy profesorowie – na zafałszowanie debaty politycznej, akademickiej czy przekazu płynącego z dzieł kultury.

„Społeczeństwo ludzkie może stworzyć odpowiednio sprawiedliwy porządek społeczny i inkluzywne dobro wspólne, jeśli najpierw uzna wrodzoną, naturalną godność każdej osoby ludzkiej. Ta godność jest dana przez Boga i przez naszą stworzoną naturę; nie jest ona nadawana na mocy konwencji społecznych ani samego aparatu prawnego państwa” – podsumowują wykładowcy.

CZYTAJ TAKŻE: Jan Paweł II – prorok cywilizacji życia

OGLĄDAJ TAKŻE: