Kluby Mam receptą na problemy macierzyństwa? Przedstawicielka MRiPR o szczegółach inicjatywy

Misją Klubów Mam jest stworzenie bezpiecznej i aktywnej przestrzeni dla rodziców, w której mogą oni wzajemnie się wspierać, wymieniać doświadczeniami, zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności w roli opiekunów. Kluby Mam są miejscem budowania wspólnoty rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dzieci i społeczności, być dla nich wsparciem i wzorem do naśladowania.

Więcej o tej inicjatywie opowiedziała w wywiadzie dla kanału Afirmacja TV przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Dorota Bojemska. Rozmowa towarzyszyła konferencji „Silna rodzina receptą na problemy dzisiejszego świata”, zorganizowanej przez Ruch Apostolski Rodzina Rodzin oraz Instytut Pokolenia.

CZYTAJ TAKŻE: Ratunku, mój nastolatek się buntuje!