„Odpowiedzialność rodzicielska” zabiera prawa rodzicom i krzywdzi dzieci!

Władza rodzicielska to termin w polskim prawie określający relacje między rodzicami a ich dziećmi. Jest to bardzo szeroka definicja i przez długi czas wydawało nam się, że ten termin zawiera w sobie zarówno prawa jak i obowiązki rodziców względem dziecka. Jednak w ostatnim czasie powrócił do debaty publicznej pomysł, aby określenie władza rodzicielska zamienić na “odpowiedzialność rodzicielska”. Dlaczego? Ze względu na rzekomo “opresyjny” czy wręcz “przemocowy” charakter pojęcia władza rodzicielska. Czy taka zamiana faktycznie służy dobru dziecka i całej rodziny?

Zapraszamy na rozmowę Lidii Sankowskiej-Grabczuk z Dorotą Dziamską, ekspertem Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

OGLĄDAJ TAKŻE:

CZYTAJ TAKŻE: Jak obronić autonomię rodziny?