Czy czeka nas “światowy rząd zdrowotny”? Dlaczego nowe przepisy WHO to zagrożenie dla suwerenności?

Obok zagrożeń dla polskiej suwerenności, jakie niesie ze sobą zmiana Traktatów UE, poważnym zagrożeniem dla naszej wolności są zmiany przepisów WHO. Dyskretnie, po cichu, bez zainteresowania mediów i za plecami obywateli, WHO wprowadza poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR). Pierwsze pięć z 307 poprawek mogło być odrzucone do 1 grudnia, ale Ministerstwo Zdrowia tego nie zrobiło.

To, co jest groźne w tej zmianie, to istotna różnica w roli, jaką przyznaje sobie Światowa Organizacja Zdrowia. Z organu doradczego, który wydaje zalecenia, WHO staje się instytucją zarządzającą zdrowiem obywateli w krajach członkowskich, czyli „zdrowotnym rządem” w skali globalnej.

Poprawki Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych rozszerzają zakres uprawnień organizacji do sytuacji, które zostaną uznane jako potencjalne zagrożenia epidemiczne. Z dotychczasowych przepisów usuwa się zapis dający gwarancję “poszanowania godności ludzkiej, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi” (Artykuł 3).

Nowe przepisy rozszerzają władzę Dyrektora Generalnego, nadają też WHO uprawnienia do wymagania badań lekarskich, przedstawiania dowodów na stosowanie profilaktyki, dowodów szczepień, śledzenia kontaktów, nakładania kwarantanny i izolacji obywateli i przymusu leczenia.

Umożliwiają też wprowadzenie systemu globalnych świadectw zdrowia w formacie cyfrowym, zawierających zaświadczenia o testach, szczepieniach, profilaktyce, stanie zdrowia, przebytych chorobach, formularzach lokalizacji danej osoby.

Uprawniają także Komitet ds. Nadzwyczajnych do unieważniania decyzji podejmowanych przez suwerenne narody w odniesieniu do sytuacji zdrowotnych, co sprawia, że decyzje Komitetu będą ostateczne.  

O zagrożeniach naszej wolności i kompletnej bezczynności lub przyzwoleniu polskiego resortu zdrowia na ewidentne łamanie Konstytucji rozmawiam z Magdaleną Trojanowską ze Stowarzyszenia “Rodzice Chronią Dzieci”.

Więcej o działaniach WHO w najnowszym numerze magazynu Świat Wolności”, który poświęcony jest w całości zagrożeniom związanym z działalnością Światowej Organizacji Zdrowia (TUTAJ bądź TUTAJ).

CZYTAJ TAKŻE: Przed czym nie ochroni nas traktat WHO? Zakulisowe okraiwanie suwerenności trwa!

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji