Antykoncepcja czy wstrzemięźliwość? Nowe badania wskazują, co chroni przed nieplanowaną ciążą

Amerykańska rządowa agencja zdrowotna CDC opublikowała w ostatnich tygodniach badania dotyczące życia seksualnego nastolatków. Wynika z nich, że w ciągu ostatnich 20 lat odsetek aktywnej seksualnie młodzieży znacząco zmalał.

Pomiędzy rokiem 2002 a latami 2015-2019 odsetek nastolatków w USA w wieku 15-19 lat, które mają za sobą inicjację seksualną, spadł z 45,7% do 38,7% dla chłopców i z 45,5% do 40,5% dla dziewcząt. Porównując zaś z rokiem 1988 spadki wynoszą odpowiednio aż o 21 i 10 punktów procentowych. W przypadku nastolatków aktywnych seksualnie o 9 punktów procentowych (z 15 do 6%) spadła pomiędzy 2011 a 2021 r. liczba tych, którzy deklarowali posiadanie czterech lub więcej partnerów. Jednocześnie, porównując z rokiem 1993, aż o 73% spadła liczba ciąż wśród nastolatek.

Analizując powyższe dane dr Michael New z Charlotte Lozier Institute podkreślił, że jasno wskazują one, iż spadek liczby nieplanowanych ciąż zależny jest w dużej mierze nie tylko od intensywnie promowanej wśród młodych ludzi antykoncepcji, ale od ich wstrzemięźliwości we współżyciu. New zaznaczył, że zachęcanie nastolatków do rezygnacji z aktywności seksualnej powinno być stałym punktem konserwatywnej narracji w przestrzeni społecznej. Ekspert wskazał także, iż przytoczone wyżej dane zadają częściowy kłam stojącemu za progresywną edukacją seksualną przekonaniu, iż “cokolwiek byśmy nie zrobili, młodzi ludzie będą uprawiać seks”.

CZYTAJ TAKŻE: Ratunku, mój nastolatek się buntuje!

OGLĄDAJ TAKŻE: