Polacy niegotowi do obrony swych domów. Jak przyszykować się na odparcie agresji?

Jednym z panelistów V debaty z cyklu Forum Chrzanowskiego, toczącej się wokół książki Marka Budzisza “Pauza strategiczna”, był Łukasz Warzecha. Znany publicysta wskazał m.in. na kluczowe warunki przygotowania naszej Ojczyzny na potencjalną agresję ze strony Federacji Rosyjskiej. Gospodarzem spotkania było Centrum Edukacyjne Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

W swoim wystąpieniu w trakcie Forum Warzecha wskazał m.in. na pogarszającą się sytuację wewnętrzną Ukrainy. Przedłużający się pat na froncie i niepowodzenie ubiegłorocznej kontrofensywny prowadzą do rosnącego zmęczenia Ukraińców wojną i spadku poparcia dla polityki Wołodymyra Zełenskiego.

Trwająca na wschód od Polski wojna wzbudza też coraz mniejsze emocje i zainteresowanie w innych krajach europejskich. Stany Zjednoczone zaś, choć pozostają zdaniem dyskutanta głównym gwarantem zewnętrznym naszego bezpieczeństwa, również stoją u progu “przestrojenia”, tj. przekierowania swojej uwagi na Daleki Wschód i Pacyfik (czyli na rywalizację z Chinami).

Publicysta przypomniał w tym miejscu, że również w Polsce odsetek osób gotowych walczyć za ojczyznę nie jest wcale szczególnie wysoki, a rządowe działania w celu zmiany tego stanu rzeczy są w dużej mierze pozorowane. Jako przykład panelista podał tu brak rekompensat za czas ćwiczeń dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kolejnym poważnym wyzwaniem dla naszej obronności jest zdaniem Warzechy ogromny koszt tzw. transformacji energetycznej. Wydatki związane z implementacją założeń tzw. Zielonego Ładu mogą okazać się na tyle duże, że odbiją się na możliwości inwestowania środków w bezpieczeństwo narodowe.

CZYTAJ TAKŻE: Nadchodzą trudne czasy! Silnym rodzinom będzie łatwiej

Pięć postulatów Warzechy

W dalszej części dyskusji w trakcie Forum Chrzanowskiego Łukasz Warzecha w odpowiedzi na pytanie z sali wymienił pięć kluczowych jego zdaniem kwestii niezbędnych do przygotowania Polski do ewentualnego konfliktu zbrojnego:

  1. Pierwszym niezbędnym warunkiem jest w opinii publicysty swoisty “konstytucyjny reset” i wygaszenie rozpalającego Polskę konfliktu wewnętrznego. Sam Warzecha przyznał jednak, że przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi będzie to w zasadzie niemożliwe.
  2. Drugi warunek to podjęcie wiążących decyzji w kwestii kontraktów zbrojeniowych i sposobów zapewnienia ich finansowania.
  3. Warunkiem trzecim jest przygotowanie scenariuszy ewentualnościowych, również najczarniejszych, na wypadek różnych form rosyjskiej agresji i innych ewentualnych zagrożeń.
  4. Czwartą kluczową kwestią jest wypracowanie polityki w kwestii ocalenia tkanki narodowej w przypadku ewentualnej rosyjskiej okupacji części bądź całości polskiego terytorium.
  5. Po piąte wreszcie, należy zapewnić maksymalne zaangażowanie opinii publicznej dla sprawy budowy naszego bezpieczeństwa.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z ŁUKASZEM WARZECHĄ NA KANALE AFIRMACJA TV:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji