Nowe Studia Podyplomowe Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich ma zaszczyt zaprosić na wyjątkowe studia podyplomowe: „Seksuologia i psychologia rodziny z elementami profilaktyki. Płeć, rodzina i seksualność w obliczu wyzwań współczesności”

Innowacyjne podejście

Program studiów obejmuje cztery główne bloki tematyczne: „Siła rodziny”, „Fundamenty seksuologii”, „Seksuologia – aspekty terapeutyczne” oraz „Profilaktyka, edukacja, bioetyka”. Studia te są unikalne ze względu na integralne podejście uwzględniające chrześcijańskie wartości oraz prorodzinne i pro demograficzne nastawienie.

Absolwenci tych studiów zyskają wszechstronne wykształcenie, które otworzy przed nimi wiele możliwości zawodowych. Program kończy się uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych, uprawniającego do ubiegania się o certyfikaty w zakresie seksuologii klinicznej i praktycznej, a także do prowadzenia edukacji seksualnej i wychowania seksualnego, po zdobyciu dodatkowych uprawnień nauczycielskich.

Studia te przygotowują do pracy w różnych placówkach, takich jak gabinety seksuologiczne, poradnie prorodzinne, bioetyczne oraz duszpasterskie. Absolwenci mogą również prowadzić zajęcia z młodzieżą w szkołach, spełniając dodatkowe warunki kwalifikacyjne.

Hybrydowy model nauczania

Program trwa 1,5 roku (3 semestry + 1 semestr praktyk) i obejmuje 512 godzin zajęć, w tym 437 godzin obowiązkowych oraz 75 godzin wykładów otwartych. Studia prowadzone są w trybie hybrydowym, co oznacza, że zajęcia odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie, co około 2-3 tygodnie.

Koszt studiów wynosi 4200 zł za semestr. Istnieje możliwość płatności w ratach semestralnych lub miesięcznych. Proces rekrutacji rozpocznie się po 28 czerwca 2024 roku. W celu zgłoszenia się na studia należy wypełnić formularz rekrutacyjny, opłacić 200 zł opłaty kwalifikacyjnej oraz dostarczyć ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: sekretariat@spch.pl lub telefonicznie pod numerem 504-777-301. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz procesu rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

źródło: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

OGLĄDAJ TAKŻE:

CZYTAJ TAKŻE: