Papież do delegacji patriarchatu Konstantynopola: brońmy wspólnie życia i pokoju

„Dialog między naszymi Kościołami nie zagraża integralności wiary, ale wprost przeciwnie jest wymogiem wypływającym z wierności Panu i prowadzi do pełni prawdy” – Ojciec Święty wskazał na to w czasie dorocznej audiencji dla delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Podkreślił, że oba Kościoły idą wspólną drogą, gdy chodzi o ochronę życia ludzkiego, budowanie pokoju i troskę o stworzenie.

Zgodnie z tradycją prawosławna delegacja przyjeżdża corocznie do Rzymu na uroczystość świętych Piotra i Pawła, a przedstawiciele Watykanu jadą z rewizytą do Stambułu na uroczystość św. Andrzeja, patrona Kościoła prawosławnego.

Obrona życia wspólną droga do jedności

W czasie audiencji Franciszek nawiązał do swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz ekumenicznej modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie, jaka przed dekadą wybrzmiała w ogrodach watykańskich.

Dziesięć lat później, aktualne wydarzenia pokazują nam w tragiczny sposób konieczność i pilną potrzebę wspólnej modlitwy o pokój, aby ta wojna mogła się zakończyć, a przywódcy narodów i walczące strony odnalazły drogę zgody i uznały siebie nawzajem za braci – powiedział papież. Zauważył, że to modlitewne wołanie o pokój rozciąga się na wszystkie trwające konflikty, zwłaszcza na wojnę toczącą się na umęczonej Ukrainie.

W czasach, gdy tak wielu ludzi jest więźniami strachu przed przyszłością, Kościół ma misję głoszenia zawsze, wszędzie i wszystkim Jezusa Chrystusa «naszej nadziei» – podkreślił Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że właśnie nadzieja będzie stała w centrum Roku Świętego, który ogłosił zgodnie z wielowiekową tradycją.

W 2025 roku przypadnie 1700 lat od pierwszego Soboru Ekumenicznego w Nicei – zauważył Ojciec Święty wyrażając nadzieję, że ten jubileusz pogłębi pragnienie jedności. Franciszek podziękował patriarsze Bartłomiejowi I za zaproszenie do odwiedzenia miejsca, które gościło to historyczne wydarzenie – Mam nadzieję, jeśli Bóg da, a zdrowie, wiek i wydarzenia Jubileuszowe mi pozwolą, odbyć tę podróż, której tak bardzo pragnę – powiedział Franciszek.

źródło: KAI

ZOBACZ WYWIAD:

CZYTAJ TAKŻE: