Nowy okres świadczeniowy „Rodzina 800+” – ruszyło przyjmowanie wniosków

Program „Rodzina 800+” to wsparcie finansowe dla rodzin na pokrycie części kosztów wychowania dzieci. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Zasady składania wniosków i wypłaty świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest odpowiedzialny za przyjmowanie, rozpatrywanie i wypłatę wniosków o świadczenie wychowawcze. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, a wypłaty są realizowane bezgotówkowo na wskazany rachunek bankowy.

Od 1 lutego 2024 roku ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2024/2025, który trwa od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Aby uzyskać świadczenie na ten okres, wnioski należy składać do ZUS za pośrednictwem platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Wnioski złożone od 1 lutego do 30 czerwca 2024 roku zapewnią świadczenie od początku okresu, tj. od 1 czerwca 2024 roku. Wnioski złożone po 30 czerwca 2024 roku będą skutkować przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

źródło: gov.pl

OGLĄDAJ TAKŻE:

CZYTAJ TAKŻE: