Temat rodziny w Biblii. Można znaleźć tam… szokujące słowa

“Jezu jak mogłeś to powiedzieć. Szokujące wersety Biblii” to książka autorstwa ks. prof. Edwarda Stańka, będąca analizą słów Pisma Świętego, które sprawiają wrażenie wręcz bulwersujących. Wśród nich te o rodzinie.

Ksiądz profesor wybrał zestaw wersetów, które wydają się niezrozumiałe, czy wręcz szokujące i tłumaczy je w oparciu o głęboką wiedzę teologiczną. Jednym z analizowanych wersetów Biblii są na łamach książki słowa:

„Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je»” (Łk 8,19-21).

Ludzkie poranienia

Autor książki tłumaczy, że Jezus mówi tu o dwu pokrewieństwach: ludzkim i Bożym.

„Świat zna tylko pokrewieństwo ludzkie, ale i z tym pokrewieństwem jest wiele problemów. Ludzi poranionych w rodzinie jest więcej, niż się sądzi, a leczenie ran wyniesionych z domu rodzinnego jest trudne i polega na doskonaleniu miłości, która przebacza ojcu, matce, bratu, siostrze” – pisze ks. Edward Staniek.

Duchowny tłumaczy zjawisko przebaczającej miłości, która musi sięgać najgłębiej jak to możliwe, czyli do rany zadanej brakiem tej miłości.

„To jest wyjątkowo trudne i wymaga dużo czasu. Jedynie przy pomocy łaski Bożej można te rany uleczyć. One są zarówno w sercu zranionego, jak i w sercu tego, kto rani”.

W analizie trudnych do przyjęcia słów Biblii czytamy również o tym, jakie muszą być warunki tego przebaczenia. Słuchanie słowa Bożego jego zdaniem to za mało.

„Nie wystarczy samo słuchanie. Słuchających jest zawsze 90 procent więcej od tych, którzy po usłyszeniu  zamieniają słowo w czyn. Jezus na krzyżu przy ostatnich uderzeniach serca powiada: Wykonało się! (J 19,30). Jego życie to nieustanne słuchanie Ojca i sekunda po sekundzie wypełnianie Jego woli” – czytamy.

Książka “Jezu jak mogłeś to powiedzieć. Szokujące wersety Biblii” została wydana nakładem wydawnictwa Rafael.

Sylwia Kołodyńska

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji