“Wiara traci znaczenie w Europie”. Smutna refleksja przewodniczącego episkopatu Francji

„Dla większości ludzi w naszych krajach nie daje już podstaw do życia, do działania, do ważenia decyzji, do wyobrażeń o świecie” – powiedział arcybiskup Reims, Eric de Moulins-Beaufort, w kazaniu wygłoszonym 28 stycznia w katedrze we Frankfurcie nad Menem podczas tradycyjnej uroczystości ku czci cesarza Karola Wielkiego.

– Dla wielu ludzi w Europie wiara chrześcijańska stanowi tylko część dziedzictwa kulturowego, a tylko nieliczni poszukują w wierze „żywego źródła”, powiedział abp de Moulins-Beaufort. Zdaniem francuskiego hierarchy słowa Jezusa mogą nadal poruszać ludzi, ale często „tylko jak przelotne uczucie”.

– Na całym kontynencie europejskim Kościół nie jest już matką, która czyni ludzi zdolnymi do życia w Duchu Świętym – stwierdził przewodniczący episkopatu Francji i dodał: „Nie daje już państwom zasobów do dawania sensu, pociechy i zaangażowania, rekompensujących ich własne niedociągnięcia”.

Kościół reliktem przeszłości

Jego zdaniem wielu ludzi postrzega Kościół „jako relikt przeszłości” i raczej jako obciążenie. Kościół katolicki jawi się często „jako niepokojąca siła, której społeczną użyteczność umniejszają w dużej mierze popełniane, a dotychczas tuszowane przestępstwa”.

– Czy nie możemy uznać, że znajdujemy się w fazie oczyszczania, aby Ewangelia pojawiła się znowu jako ogień, który odnowi nasze wyobrażenia o świecie? – pytał kaznodzieja zwracając się do zgromadzonych w katedrze. Podkreślił, że w ten sposób Kościół może ponownie stać się miejscem, „w którym można doświadczyć nieoczekiwanej miary wolności” i głębokiej radości.

Siła Kościoła

W ocenie francuskiego arcybiskupa Kościół katolicki w dzisiejszej Europie nie może być już siłą jednoczącą mieszkańców. Przypomina raczej „małą poniżoną i skromną resztkę, która jednak jest nośnikiem obietnicy dla całej ludzkości”.

Uroczyste liturgie w intencji cesarza Karola Wielkiego (ok.748-814) są sprawowane w katedrze św. Bartłomieja we Frankfurcie nad Menem od 1332 roku. Kościół katolicki w tym mieście zawsze w ostatnią niedzielę stycznia czci pamięć cesarza, który zmarł 28 stycznia 814 roku i został pochowany w katedrze w Akwizgranie. Karol Wielki, który stworzył pierwsze europejskie imperium od czasu upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, jest czczony jako twórca podstaw Europy; jest patronem miasta Frankfurtu oraz tamtejszej katedry cesarskiej.

Czytaj także:

KAI