ŚDM: Kuriozalna odpowiedź biskupa Lizbony. “Agenda 2030 jest oknem, jest otwarciem nadziei”

List rodziców do koordynatora Światowych Dni Młodzieży, Bp. Americo Aguiar spotkał się z natychmiastową reakcją. Jeszcze tego samego dnia pojawiła się odpowiedź. Rodzice ze zdumieniem zauważyli że adresowany był chyba nie do nich – w nagłówku bowiem widnieje zwrot: „Wasza Ekscelencjo, Drogi Bracie w biskupstwie”!

Jeszcze większe zdumienie rodziców budzi treść listu. Poniżej cała odpowiedź z Lizbony. 

Odpowiedź Bp Americo Aguiar, Koordynatora Generalnego ŚDM Lizbona 2023 do rodziców z Polski 

Wasza Ekscelencjo,
Drogi Bracie w biskupstwie,
Drodzy młodzi z Polski,

Chcę porozmawiać z wami o wyzwaniu, które mamy w trakcie budowy Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r., a jakim jest zrównoważony rozwój. Chcemy powiedzieć każdemu z Was, że jest to wyzwanie, które muszę podjąć ja i które Ty, Ty i również Ty i wszyscy musimy podjąć. 

Wyzwanie zrównoważonego ŚDM w wymiarze gospodarczym, ekologicznym i w aspekcie społecznym. Jako odniesienie służą nam „Laudato si’”, „Fratelli tutti” i Nowa Ekonomia papieża Franciszka. To główne wyznaczniki drogi, którą chcemy wspólnie przebyć.

Mamy także inne pola współpracy, inne sugestie, takie jak Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, które realizujemy zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej – aby nie było żadnych pomyłek i nieporozumień, ponieważ to, co mówimy, jest tym, co Stolica Apostolska mówi i chce nam powiedzieć oraz co Stolica Apostolska powiedziała w swoim wystąpieniu podczas prezentacji tego dokumentu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Agenda jest oknem, jest otwarciem nadziei, aby wszystkie narody świata były gotowe do przebycia pewnej drogi razem. Ale naszą tożsamością, naszymi pojęciami są Pismo Święte i Magisterium Kościoła, a zatem niech nie będzie żadnej wątpliwości w stosunku do tego: zrównoważony rozwój Światowych Dni Młodzieży jest zakorzeniony w Żywym Chrystusie. To jest zaproszenie od papieża Franciszka: spotkanie z Żywym Chrystusem, a wszystko co nas oddala, wszystko co jest przeszkodą w spotkaniu z Żywym Chrystusem nie jest dla nas. 

Naszym celem, naszą drogą, jest zaproponowanie i umożliwienie młodym całego świata spotkania z Żywym Chrystusem. Propozycja, którą składamy, jest to propozycja papieża Franciszka. Jak mówi nam w swoim Liście św. Piotr, Kościół proponuje, niczego nie narzuca, a naszą propozycją jest Chrystus Żywy i do tego spotkania jest potrzebne, abyśmy byli zrównoważeni we wszystkich kwestiach, w odniesieniu do wszystkiego.

Nowa Ekonomia to pilna sprawa, co widzimy w wyzwaniach i marzeniach, które młodzi ludzie chcą realizować w swoim życiu. Jak powiedziałem w diecezji Alicante, musimy marzyć, walczyć i być poetami, aby spełnić marzenia, których pragnie Bóg. Jednak są to marzenia, które toczą codzienną walkę ze snem. Rano każdego dnia musimy zdecydować, że wstajemy z łóżka równo z budzikiem, aby pokonać sen oraz by w ten sposób zwyciężyły marzenia. 

Marzymy o zrównoważonym ŚDM, abyśmy wszyscy mogli uczynić to spotkanie z Żywym Chrystusem bez pomyłek, bez błędów, zawsze ze skupieniem na kulturze spotkania i na propozycji Żywego Chrystusa. Dziękuję wszystkim za gotowość do przebycia tej drogi razem i modlę się za wstawiennictwem Matki Bożej z Częstochowy, z Fatimy, św. Faustyny Kowalskiej oraz św. Jana Pawła II, któremu zawdzięczamy ŚDM. Modlę się dziękując za wielki wysiłek organizatorów ŚDM w Krakowie w 2016 roku, za ich poświęcenie, dzięki któremu mogliśmy się tam wtedy spotkać. Modlę się, ponieważ mam marzenie, aby te Światowe Dni Młodzieży były znakiem nadziei Żywego Chrystusa po trudnym czasie pandemii, a w trakcie jeszcze trudniejszego czasu wojny, a młodzi by zanieśli to świadectwo do swoich domów i środowisk.

Z wyrazami głębokiego szacunku i braterskim pozdrowieniem w Chrystusie,

+ Américo Aguiar
Biskup Pomocniczy Patriarchatu Lizbony

Prezes Fundacji ŚDM Lizbona 2023

Koordynator Generalny ŚDM Lizbona 2023

Lizbona, dnia 14 grudnia 2022 roku