Sprzeciw rodziców wobec realizacji lewicowej Agendy ONZ na ŚDM 2023. Rozmowa Jana Pospieszalskiego z autorem listu do organizatorów

Opublikowany u nas za zgodą rodziców list do Biskupa Koordynatora ŚDM Lizbona 2023 wywołał reakcję. Otrzymujemy informacje że inni rodzice deklarują wsparcie i chcą włączyć się w sprzeciw. Sprawa zainteresowały się również stowarzyszenia i organizacje katolików świeckich. 

Zdecydowane stanowisko polskich rodziców poparł Bp Andrzej Bab, a także jeden z biskupów holenderskich, co oznacza że zostało zauważone za granicą. Sprzeciwem Polaków i wymianą korespondencji z Biurem Organizacyjnym Lizbona 2023 zainteresował się znany amerykański katolicki portal lifesitenews i zapowiada wkrótce publikacje.

Dziś polecamy rozmowę z jednym rodziców – twórców tej inicjatywy Piotrem Zajkowskim i czekamy na dalszy rozwój wypadków. 

Pierwszymi oznakami skuteczności działań polskich rodziców i potwierdzeniem, że presja ma sens, jest usunięcie odniesień do Agendy ONZ i Celów Zrównoważonego Rozwoju z internetowej strony organizatorów ŚDM https://www.lisboa2023.org/pt

Czytaj o sprawie:

Rozmowa Jana Pospieszalskiego z Piotrem Zajkowskim: