Polscy rodzice odpowiadają biskupowi Lizbony ws. ŚDM. Znamy treść listu

Pierwszy list polskich rodziców do biskupa Américo Manuela Alvesa Aguiara, przewodniczącego komitetu organizacyjnego ŚDM 2023 w Lizbonie, spotkał się z szybką, choć kuriozalną odpowiedzią, którą cytowaliśmy na łamach naszego portalu. Wierni napisali drugie pismo, lecz tym razem nie doczekali się odpowiedzi.

Poniżej publikujemy treść listu. Czy po tym, jak sprawę nagłośnił Life Site News, najpopularniejszy portal amerykańskich katolików,  bp Lizbony odpowie zatroskanym rodzicom, wyrażającym sprzeciw wobec promocji lewicowej agendy podczas Światowych Dni Młodzieży? Być może dowiemy się o tym wkrótce.

Drogi Księże Biskupie,

dziękujemy za maila od Księdza Biskupa otrzymanego w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 03.01.2023. Otrzymaliśmy go w godzinę po wysłaniu naszego pisma. Odpowiedź Księdza Biskupa zaskoczyła nas ponieważ nie była skierowana do nas rodziców, ale do jakiegoś bliżej nieokreślonego biskupa i młodzieży. Przypuszczamy, że adresatem maila mógł być  ks. biskup Suchodolski, odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Polski za organizację polskiej delegacji na Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). A przecież nadawcą pisma do Księdza Biskupa byli rodzice młodzieży a nie biskup czy sama młodzież. Stąd domyślamy się, że chyba musiała nastąpić jakaś pomyłka, która skutkowała mechanicznym przeklejeniem  jakiejś wcześniejszej odpowiedzi do maila skierowanego do nas.  

Prawdę mówiąc widzieliśmy już tę odpowiedź kilka tygodni wcześniej – to był dokładnie taki sam mail skierowany do ks. biskupa Suchodolskiego. I stąd nasze odczucie, może błędne, że autor odpowiedzi dał schematyczną odpowiedź na zasadzie “copy and paste”. 

Mamy też poczucie, że nasze pismo nie zostało przeczytane w całości i właściwie zrozumiane, ponieważ odpowiedź Księdza Biskupa nie odnosi się do konkretnych tematów jakie opisaliśmy. 

Wstępna analiza maila od Księdza Biskupa nasuwa wątpliwości czy tak mocne promowanie na stronie ŚDM w Lizbonie, Agendy 2030 i kontrowersyjnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (“Cele”) (np. cel 3.7 i 5.6) i samego ONZ, a także sojuszu komitetu ŚDM w Lizbonie z GTI i pośrednio promowanie buddyzmu i wątpliwych autorytetów, jest efektem szczegółowych wytycznych Ojca Świętego. Oczywiście nie wykluczamy, że ten mocno horyzontalny, nastawiony Agendę 2030 i Cele program ŚDM i cała koncepcji zrównoważonego rozwoju wynika z polityki  Stolicy Apostolskiej przyjętej dla  ŚDM w Lizbonie. Nie rozumiemy sensu takiego podejścia. Jest to naszym zdaniem, niestety odejście od tożsamości ŚDM zainicjowanych przez św. Jana Pawła II w 1986 r. jako wydarzenia skoncentrowanego na umocnieniu wiary młodzieży a nie upolitycznionego zdarzenia, łączącego spotkanie z Ojcem Świętym i politykę realizowaną wg kontrowersyjnej Agendy 2030 ONZ.

Chcielibyśmy odnosząc się do uwag Księdza Biskupa zauważyć, że umieszczenie w jednym miejscu na stronie ŚDM  linku do “Noty Stolicy Apostolskiej w pierwszą rocznicę przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju” ( “Note Of The Holy See On The First Anniversary Of The Adoption Of The Sustainable Development Goals “), napisanej dyplomatycznym, technicznym językiem, nie spełnia potrzeby jasnego i jednoznacznego poinformowania uczestników ŚDM i ich rodziców, jakie negatywne moralnie treści, obok pozytywnych propozycji,  zawierają Cele Zrównoważonego Rozwoju (m.in. cel 3.7 i 5.6 i inne), promowane przez ŚDM. Nawet zakładając, że Watykan życzy sobie odniesień do Agendy 2030 i Celów (czego nie wiemy), brakuje jasnego, krytycznego stanowiska Kościoła, bezpośrednio na stronie ŚDM odnoszącego się do szkodliwych treści Agendy 2030, przedstawionego prostym, zrozumiałym dla młodzieży językiem.  

Bardzo pragniemy wyjaśnić tę sprawę do końca. Bylibyśmy zobowiązani, gdyby dalsza korespondencja zaadresowała dokładnie te uwagi i zastrzeżenia, jakie są  zawarte w naszym piśmie. 

Podtrzymujemy wszystko co napisaliśmy i jesteśmy otwarci na dialog i właściwie rozwiązanie podniesionych zastrzeżeń w duchu wierności nauczaniu Kościoła zawartemu w Katechizmie Kościoła Katolickiego, encyklikach i dokumentach papieskich (m.in. “Evangelium Vitae”, “Donum Vitae”) i wypowiedziach papieża Franciszka przeciwstawiającego się złu aborcji, ideologii gender, edukacji seksualnej wg wzorców WHO, deprawujących dzieci i młodzież. 

Prosimy zatem o dokładne przeczytanie naszego pisma wraz z załącznikiem. Mamy świadomość, że jest obszerny, jednak wyjaśnia szczegółowo wszystkie  nasze zastrzeżenia.

Z nadzieją na konstruktywny i konkluzywny dialog i całkowite wyjaśnienie podejścia organizatorów ŚDM serdecznie pozdrawiamy. Z Bogiem.