„Wojna na Ukrainie i przyszłość Polski” – Inauguracja Forum Wiesława Chrzanowskiego

Rozpoczyna działalność Forum Wiesława Chrzanowskiego. Pierwsze spotkanie w ramach Forum zatytułowane „Wojna na Ukrainie i przyszłość Polski” odbędzie się w czwartek 9 lutego 2023 r. o godzinie 18.00 w warszawskim Centrum Edukacyjnym Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

W debacie wezmą udział: Marek Jurek (prowadzący, b. marszałek Sejmu RP), Marek Budzisz (ekspert spraw wschodnich), Robert Kuraszkiewicz (publicysta „Nowej Konfederacji”), Łukasz Warzecha (publicysta tygodnika „Do Rzeczy”).

Myśl chrześcijańsko-narodowa

Forum to cykl spotkań, w ramach którego – pod patronatem IDMN – odbywać się będą debaty z udziałem wybitnych uczestników życia publicznego i umysłowego. Przedmiotem debat w założeniu mają być kluczowe kwestie narodowe. Poprzez refleksję wokół spraw  ważnych dla śp. marszałka Wiesława Chrzanowskiego, jak wyraził to profesor Jan Żaryn, dyrektor IDMN, Instytut chciałby upamiętnić jego myśl i działalność.

Forum, nie wykluczając tematów związanych z tradycją i historią, zwrócone będzie przede wszystkim w przyszłość, obrazując aktualność myśli chrześcijańsko-narodowej, również w dyskusji z przedstawicielami innych szkół myślenia. Spotkania Forum odbywać się będą co kwartał.

CZYTAJ TAKŻE: Czy istnieje wojna sprawiedliwa? T. Rowiński, M. Jurek i P. Milcarek

Upamiętniając działalność śp. marszałka Chrzanowskiego

Wiesław Chrzanowski to uczestnik konspiracji narodowej i Powstania Warszawskiego, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, więzień stalinowski, współpracownik Prymasa Wyszyńskiego, autor statutu Solidarności, założyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i Marszałek Sejmu I kadencji III Rzeczypospolitej. 

Osobistą zasługą Marszałka Chrzanowskiego było między innymi uchwalenie ustawy chroniącej życie od poczęcia i podpisanie konkordatu pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską. W tym roku przypada stulecie jego urodzin.