Brzuch do wynajęcia. Rozmowa A. Marianowicz-Szczygieł i J. Pospieszalskiego

Rewolucja seksualna galopująca od lat 60-tych w Europie doprowadziła do nobilitacji politycznych ruchów homoseksualnych i innych bardzo niepokojących form destrukcji rodziny. W Polsce te procesy następowały z opóźnieniem w stosunku do krajów zachodnich. Czy ten błogosławiony dystans zostanie utrzymany? Zapraszamy na rozmowę Agnieszki Marianowicz-Szczygieł i Jana Pospieszalskiego. 

Czytaj rownież: