Izba Reprezentantów USA chce zwiększenia władzy rodzicielskiej

Republikanie w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęli niedawno projekt ustawy mający na celu włączenie praw rodzicielskich w edukacji do prawa federalnego. 

HR5, znana również jako Ustawa o Karcie Praw Rodziców, przeszła w piątek przez Izbę 213 głosami za i 208 głosami przeciwnymi, głównie zgodnie z liniami partyjnymi. Ustawa trafi teraz do kontrolowanego przez Demokratów Senatu w celu ponownego głosowania. 

„Rodzice mają prawo wynikające z Pierwszej Poprawki do wyrażania opinii na temat decyzji podejmowanych przez stanowych i lokalnych liderów oświaty” – głosi projekt ustawy. „W Kongresie panuje przekonanie, że Pierwsza Poprawka gwarantuje rodzicom i innym zainteresowanym stronom prawo do zgromadzania się i wyrażania opinii na temat decyzji dotyczących ich dzieci i społeczności, oraz że nauczyciele i decydenci powinni z radością powitać i zachęcać do tego zaangażowania oraz brać pod uwagę te opinie przy podejmowaniu decyzji”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: “Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Debata nt. przemocy wśród młodzieży

Prawa wymienione w projekcie ustawy obejmują prawo rodziców do „przeglądu i bezpłatnego kopiowania programu nauczania w szkole ich dziecka”, „do spotykania się z każdym nauczycielem ich dziecka nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego ”, oraz „ przejrzeć budżet, w tym wszystkie dochody i wydatki, szkoły ich dziecka ”. 

Dodatkowe postanowienia obejmują prawo dostępu do listy książek i innych materiałów do czytania dostępnych w bibliotece szkolnej ich dziecka, przeglądania takich książek lub innych materiałów do czytania, zwracania się do rady szkolnej lokalnej agencji oświatowej, informacji o aktach przemocy w szkole ich dziecka oraz dostępu do wszelkie materiały dotyczące rozwoju zawodowego.

W szczególności ustawa przyznałaby rodzicom „prawo do informacji, czy pracownik szkoły lub wykonawca działa w celu zmiany oznaczeń płci, zaimków lub preferowanego imienia małoletniego dziecka”, Pozwoli to dziecku na zmianę zakwaterowania dziecka ze względu na płeć, w tym szatni lub łazienki. Rodzice uzyskają również dostęp do informacji, czy personel szkoły „działa w celu leczenia, udzielania porad lub rozwiązywania” problemów, takich jak zastraszanie, zdrowie psychiczne, samobójstwa, zażywanie narkotyków, zaburzenia odżywiania i posiadanie broni. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Źródło: lifesitenews.com