A jednak można! Floryda blokuje genderowe nauczanie w szkołach

Nowe prawo chroni uczniów miejscowych podstawówek przed skutkami propagowania nieodpowiednich dla ich rozwoju treści dot. ludzkiej seksualności.

Zgodnie z przegłosowanymi wczoraj przez florydzką Radę Edukacji przepisami kwestie dotyczące preferencji seksualnych i płciowości nie będą mogły być poruszane na lekcjach z udziałem uczniów klas trzecich i młodszych. Dodatkowo, niezależnie od wieku uczniów, nie będą mogły być przedstawiane na zajęciach treści “nieodpowiednie dla ich wieku i rozwoju”. Co więcej, w przypadku starszych dzieci, rodzice będą mieli prawo wypisania swych pociech z lekcji, o ile uznają, że nauczane na nich treści nie służą dobru dziecka.

Wspomniane wyżej przepisy to niejedyne regulacje, które mają na celu zwiększenie ochrony dzieci przed przestępstwami o charakterze seksualnym na Florydzie. Zaledwie przed tygodniem miejscowa Komisja Prawa zatwierdziła projekt ustawy zezwalającej na orzekanie kary śmierci w przypadku osób dorosłych, ponownie dopuszczających się przemocy seksualnej względem ofiar poniżej 12 r.ż. Aby kara mogła zostać orzeczona, zgodę wyrazić musi przynajmniej 8 z 12 ławników. Projekt przepisów jest obecnie procedowany przez florydzki Senat.

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji