Unia Europejska. Szansa, konieczność czy problem?

W czwartek, 18 maja br., w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie, o godz. 18:00 odbędzie się drugie spotkanie z cyklu debat Forum Wiesława Chrzanowskiego. Podczas nadchodzącego wydarzenia uczestnicy rozważać będą zagadnienie pt. „Unia Europejska: szansa-konieczność-problem”.

W 30. rocznicę

Zbliżającą się debatę poprowadzi Marek Jurek, a wśród panelistów znajdą się Igor Janke, dziennikarz i prezes Instytutu Wolności; Marian Piłka, były prezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, historyk, publicysta i działacz opozycji antykomunistycznej oraz prof. Tomasz Grosse, politolog, socjolog, wykładowca i specjalista w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

Spotkanie poświęcone zostanie rozważaniom na temat dynamiki relacji między Unią Europejską a Polską oraz perspektywom na przyszłość w ramach przynależności naszego kraju do tej organizacji. Okazją do refleksji nad zagadnieniem jest zbliżająca się 20. rocznica przeprowadzenia referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej w naszym kraju.

CZYTAJ TAKŻE: „Wojna na Ukrainie i przyszłość Polski” – Inauguracja Forum Wiesława Chrzanowskiego

Cykl debat Forum Wiesława Chrzanowskiego

Debaty organizowane w ramach Forum Wiesława Chrzanowskiego mają na celu rozpatrywać najważniejsze dla polskiej sprawy narodowej kwestie. Wszystko to z udziałem wybitnych uczestników życia publicznego i społecznego. Cykl debat stanowi także formę upamiętnienia idei i działalności Wiesława Chrzanowskiego. Pomysłodawcą cyklu jest członek Rady Programowej IDMN, Marek Jurek. Organizacja spotkań przewidziana jest co kwartał.

Na nadchodzące spotkanie 18 maja pozostały jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: konrad.rokicki@idmn.pl. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do wyczerpania przewidzianej liczby miejsc.