“Teraz i zawsze”: Wiara na wymarciu vs rekordowa pielgrzymka. Rzeczywistość duchowa Francji

Z Paryża do Chartres przemaszerowała rekordowa, jeśli chodzi o frekwencję, pielgrzymka organizowana przez środowiska tradycji katolickiej. Mówi się nawet o 20 tysiącach uczestników. Jak możliwe jest bicie takich rekordów w kraju, w którym Kościół katolicki jest – jak to nie raz słyszymy – niemal na wymarciu?

W “Le Figaro”, jednej z najważniejszych francuskich gazet, napisano, że w tej pielgrzymce maszerują katolicy marginalizowani przez hierarchię kościelną, ale że to oni właśnie – ludzie z jak by się mogło zdawać kościelnego marginesu – wykazują największą żywotność wiary.

O tym, czym jest ruch pielgrzymkowy we Francji i jak wygląda sytuacja religijności katolickiej w kraju nazywanym niegdyś najstarszą córką Kościoła, rozmawiają Marek Jurek, Paweł Milcarek i Tomasz Rowiński w naszym nowym formacie “Teraz i Zawsze”. Jego gospodarze komentować będą sprawy ważne “teraz” z perspektywy tego, co ważne jest “zawsze”.

CZYTAJ TAKŻE: Rekordowa frekwencja, fantastyczna atmosfera. Dobiegła końca pielgrzymka tradycjonalistów do Chartres