Niemieckie miasto zabroniło pikiet za życiem. Sąd podjął decyzję w tej sprawie

Pikiety za życiem i czuwania modlitewne w pobliżu poradni dla kobiet w ciąży są zgodne z prawem, a organizator ma prawo „określić miejsce, czas, rodzaj i treść spotkania” – stwierdziła 22 czerwca Izba Szósta Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku, potwierdzając orzeczenie Sądu Administracyjnego Badenii-Wirtembergii.

W 2019 r. miasto Pforzheim wprowadziło zakaz czuwania modlitewnego w pobliżu uznanego przez państwo centrum poradnictwa dla kobiet w ciąży „Pro Familia”, które wydaje zaświadczenia umożliwiające kobietom w ciąży bezkarną aborcję nienarodzonego dziecka. Grupa „40 Dni dla Życia”, która dwa razy w roku przez 40 dni demonstruje przeciwko aborcji w kilku miastach w Niemczech, w tym naprzeciwko poradni „Pro Familia” w Pforzheim, złożyła skargę w tej sprawie.

Pikiety za życiem

W zeszłym roku Sąd Administracyjny Badenii-Wirtembergii w Mannheim orzekł na korzyść organizacji obrońców życia. Miasto Pforzheim odwołało się od tej decyzji i skierowało sprawę do Federalnego Sądu Administracyjnego. Izba szósta orzekła teraz, że w pluralistycznym społeczeństwie nie istnieje prawo do całkowitego uniknięcia konfrontacji z rozbieżnymi ideami lub opiniami religijnymi.

Miasto Pforzheim argumentowało, że kobiety w ciąży, o których mowa, znajdowały się w wyjątkowej sytuacji psychologicznej i musiały znieść „tortury”. Jednak, jak napisali w swojej decyzji sędziowie Federalnego Sądu Administracyjnego, nie było na to dowodów. Ograniczenie wolności zgromadzeń jest dopuszczalne, jeśli istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Sędziowie nie uwzględnili odwołania.

„Naprawdę czuję ulgę. Nasze modlitwy naprawdę pomagają, o czym wielokrotnie mówiły nam poszkodowane kobiety. Jestem wdzięczna, że możemy kontynuować nasze czuwania modlitewne. Każde ludzkie życie jest cenne i zasługuje na ochronę” – powiedziała Pavica Vojnović, liderka grupy modlitewnej „40 Dni dla Życia” w Pforzheim po ogłoszeniu wyroku.

Federalna minister rodziny Lisa Paus (z partii zielonych) wielokrotnie zapowiadała, że zamierza prawnie ograniczyć modlitwę i usługi opiekuńcze w pobliżu placówek aborcyjnych. „Orzeczenie potwierdza fundamentalne znaczenie wolności zgromadzeń i wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Sąd podtrzymał podstawowe prawo obrońców życia do gromadzenia się i pokojowej modlitwy. Wzywanie do zakazu zgromadzeń modlitewnych w imię ochrony kobiet jest obłudne i wprowadzające w błąd”- stwierdził Felix Böllmann, prawnik, który reprezentował Vojnović w sądzie.

Czytaj także:

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji