Startuje rządowy program “Bezpieczny Kredyt”. Kto może skorzystać?

Realizacja programu “Bezpieczny kredyt 2 proc.” będzie odbywać się poprzez współpracę banków z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Banki, które zawrą stosowne umowy z BGK, będą uprawnione do udzielania tych preferencyjnych kredytów z dopłatą państwa. Jak podają rządzący, wprowadzenie tego rozwiązania ma na celu wspieranie społeczeństwa w realizacji celów mieszkaniowych poprzez stworzenie dostępnych i korzystnych instrumentów finansowych.

W sobotę wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która ma na celu wspomaganie zakupu pierwszego mieszkania przez osoby do 45. roku życia. Jednym z ważnych elementów tej ustawy jest program “Bezpieczny kredyt” z dopłatą państwa.

Bezpieczny kredyt

W ramach programu “Bezpieczny kredyt 2 proc.”, kwota udzielonej pożyczki nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł, chyba że kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – wówczas limit wynosi 600 tys. zł. Wkład własny, jaki będzie wymagany od kredytobiorcy, nie będzie mógł przekroczyć 200 tys. zł. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie posiada wkładu własnego lub ma go tylko częściowo, będzie mógł skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Minister Waldemar Buda ogłosił, że w ramach programu istnieje możliwość swobodnej sprzedaży mieszkania bez konieczności zwrotu otrzymanej dopłaty. Buda podkreślił, że ta elastyczna opcja stanowi ważną korzyść dla osób, które w przyszłości będą potrzebowały większego mieszkania z powodu rozrostu rodziny.

Minister wyraził przekonanie, że możliwość sprzedaży mieszkania bez konieczności zwrotu dopłaty pozwoli beneficjentom programu na większą swobodę w podejmowaniu decyzji związanych z zakupem nieruchomości. Osoby, które po kilku latach będą potrzebowały większego mieszkania, nie będą ograniczone przez konieczność utrzymania pierwotnej nieruchomości, a zysk z jej sprzedaży będzie mogło być wykorzystane na zakup nowego, bardziej odpowiedniego pod względem metrażu i potrzeb rodziny mieszkania.

źródło: polskieradio24.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji