Jak łączyć zdrowie psychiczne z duchowym? Chrześcijańscy psychologowie zapraszają na szkolenie

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na kolejną edycję 4-letniego podyplomowego szkolenia z psychoterapii (Studium Psychoterapii).

Studium Psychoterapii skierowane jest do osób z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim. Zapraszamy psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy oraz absolwentów innych kierunków, pragnących rozwijać umiejętności zawodowe w kierunku psychoterapii.

Zgodnie ze standardami opracowanymi na forum Polskiej Rady Psychoterapii nie jest obecnie niezbędne wcześniejsze doświadczenie w obszarze pomagania ani wykształcenie kierunkowe (psychologiczne).

Koncepcja szkolenia

Studium Psychoterapii SPCh kształci psychoterapeutów w zakresie psychoterapii integracyjnej w ujęciu chrześcijańskim.

Psychoterapia integracyjna w ujęciu chrześcijańskim (PICh) jest formą psychologicznej pomocy człowiekowi, która – bazując na założeniach antropologii chrześcijańskiej – korzysta zarówno z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego zdrowia i rozwoju.

Główne podejścia psychoterapeutyczne integrowane w PICh to podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne. Korzysta się również z podejścia humanistyczno-egzystencjalnego oraz systemowej terapii rodzin i innych metod, mających potwierdzenie w praktyce klinicznej i badaniach naukowych.

Specyfiką PICh jest oparcie psychoterapii na antropologii chrześcijańskiej oraz profesjonalne umiejętności uwzględniania sfery duchowo-religijnej w praktyce psychoterapeutycznej.

Zakłada się znaczenie wewnętrznej integracji psychoterapeuty dla efektywności terapii.

CZYTAJ TAKŻE: Wychowanie „neutralne płciowo” wcale nie jest neutralne. To nowa, groźna moda!

Program szkolenia

Program Studium zawiera zajęcia umożliwiające nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w nurcie integracyjnym.

Program Studium jest zgodny ze standardami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii.

Studium Psychoterapii SPCh trwa 4 lata i obejmuje łącznie 1650 godzin, w tym:

 • 700 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych,
 • 100 godzin psychoterapii własnej indywidualnej,
 • 150 godzin doświadczenia własnego (self-experience) w formie treningów i warsztatów,
 • 150 godzin superwizji w formie grupowej (podczas zjazdów) oraz indywidualnej,
 • 150 godzin własnej praktyki psychoterapeutycznej,
 • 400 godzin stażu klinicznego w placówkach umożliwiających kontakt z pacjentami o różnej diagnozie.

Uzyskane kwalifikacje

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia Studium Psychoterapii możliwe jest ubieganie się o Certyfikat Psychoterapeuty według wymogów zawartych w Regulaminie Certyfikowania Psychoterapeutów SPCh.

Ważne dla osób planujących pracę w placówkach finansowanych przez NFZ: Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez SPCh spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Absolwenci Studium Psychoterapii SPCh mają możliwość ubiegania się certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy).

Po spełnieniu dodatkowych wymogów absolwenci Studium Psychoterapii SPCh mogą się ubiegać o międzynarodowy certyfikat terapeuty schematu ISST (więcej na www.schematherapysociety.org).

Absolwenci studium mogą się ubiegać o Certyfikat Psychoterapeuty również w innych towarzystwach i stowarzyszeniach zrzeszających psychoterapeutów. Więcej informacji o procesie certyfikacji: www.prp.org.pl/certyfikat-psychoterapeuty/.

Organizacja szkolenia

 • Grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób.
 • W każdym roku szkolenia odbywa się 10-13 zjazdów.
 • Zajęcia odbywają się w piątki (15:00-20:00) i soboty (9:00-17:00); w trakcie studium kilka zajęć trwa więcej godzin, stąd obejmują inne dni (środę, czwartek lub niedzielę).
 • Szczegółowy terminarz zajęć na cały nowy rok szkoleniowy podawany jest studentom z 2-miesięcznym wyprzedzeniem (do końca czerwca).
 • Zjazdy odbywają się w Warszawie, w siedzibie szkoleniowej SPCh (ul. Nowogrodzka 49).
 • Pierwszy Trening Interpersonalny (otwarcia) 22-24.09.2023.

CZYTAJ TAKŻE: LEKTURY DOMOWE: Epidemia egoizmu wśród młodych. Jak temu zaradzić?

Koszty

 • rozmowa kwalifikacyjna – 250 zł
 • wpisowe – 2500 zł (bezzwrotne)
 • czesne za I rok szkolenia – 9500 zł (płatne w czterech równych ratach po 2375 zł )
 • czesne za II i kolejne lata szkolenia: 12 000 zł (wysokość czesnego może ulec zwiększeniu o 10% w porównaniu do roku poprzedniego).

Czesne nie obejmuje kosztów związanych z psychoterapią własną indywidualną, stażem klinicznym, superwizją indywidualną oraz pobytem w ośrodkach w trakcie treningu wyjazdowego (jeden 5-dniowy trening).

Nr konta do wpłat dla Studentów za rozmowę kwalifikacyjną i opłaty za studium:
74 1090 2590 0000 0001 4702 3505

Rekrutacja

Proces rekrutacji jest 3-etapowy:

 • przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem www.spch.pl,
 • udział w rozmowie kwalifikacyjnej,
 • podpisanie umowy.

Kierownictwo Studium

Organem prowadzącym Studium Psychoterapii jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Dyrektorem Studium Psychoterapii SPCh jest wiceprezes ZG SPCh Małgorzata Surma.

Kontakt do sekretariatu Studium:

Telefon: 697-011-019 (wtorek, środa, czwartek w godz. 10-15)

Adres e-mail: studium@spch.pl

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza