O Wołyniu bez mitów. Przyjdź na premierę książki naszego autora!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Wołyń bez mitów” zorganizowanej z okazji 80. rocznicy kulminacji ukraińskiego ludobójstwa na Polakach i innych obywatelach II RP. Wydarzenie rozpocznie się we wtorek, 11 lipca, o godz. 18:00 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. W programie wystąpienia i debata z udziałem świadków ludobójstwa, wybitnych historyków i znanych publicystów.

Wydarzenie połączone jest z premierą książki pt. „Wołyń bez mitów. Kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach”. Publikacja ta stanowi cykl wywiadów-rzek przeprowadzonych przez Pawła Zdziarskiego, którego rozmówcy będą jednocześnie prelegentami podczas wspomnianej konferencji. W książce znajdziemy świadectwa ocalałych z ludobójstwa: Stanisława Srokowskiego, Edwarda Bienia, Henryka Jakubickiego i Czesława Filipowskiego. Nie zabraknie również rozmów z członkami Rodzin Kresowych i zasłużonymi działaczami: kapelanem Kresowian ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów drem Michałem Siekierką.

W kolejnej części książki swoją cenną wiedzą i ogromnym doświadczeniem dzielą się eksperci – badacze ludobójstwa: Ewa Siemaszko i dr Leon Popek z IPN. Następne rozdziały to wywiady z wybitnymi historykami i politologami: Leszkiem Żebrowskim, drem Leszkiem Pietrzakiem, drem Krzysztofem Kawęckim oraz Ireneuszem Lisiakiem, którzy nakreślą tematykę ludobójstwa i Kresów Wschodnich w szerszym kontekście polityczno-historycznym. Książkę dopełnia spojrzenie mistrzów polskiej publicystyki: Witolda Gadowskiego, Pawła Lisickiego, Stanisława Michalkiewicza i Łukasza Warzechy. Konferencja będzie również okazją do promocji inicjatywy „Wołyń na Powązki”. Część dochodu z książki zostanie przeznaczona na budowę pomnika ofiar ludobójstwa na Kresach, który chcemy postawić na Powązkach Wojskowych w Warszawie w związku z 80. rocznicą „krwawej niedzieli”.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”. Wcześniej w Warszawie odbędą się centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Obchody organizują Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu. Uroczystości objęte patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zainauguruje msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godz. 10:30. Po liturgii, o godz. 12:00, na Grobie Nieznanego Żołnierza zostaną złożone kwiaty. Obchody zakończy uroczysty Apel Pamięci o godz. 13:00 przy pomniku Ofiar na Skwerze Wołyńskim na Żoliborzu, przy którym zostaną złożone wieńce i kwiaty, podobnie jak przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

CZYTAJ TAKŻE: Budujmy na prawdzie!

"Wołyń bez mitów". Premiera książki Pawła Zdziarskiego