“Brak odpowiednich wartości wychowawczych w rodzinie i szkole”. Rzecznik Praw Dziecka o problemach młodych

Mikołaj Pawlak w swoim wystąpieniu w Sejmie podsumował 2022 rok. Rzecznik Praw Dziecka zaznaczył, że należy podjąć działania prewencyjne, które pomogą dzieci i młodzieży w zachowaniu zdrowia psychicznego.

Rzecznik podkreślił, że obserwuje wzrost poziomu agresji wśród dzieci i młodzieży, a także wzrost poczucia osamotnienia, co skutkuje zwiększoną liczbą przypadków zaburzeń psychicznych, myśli samobójczych i nawet prób samobójczych, które czasami mają tragiczne skutki.

Mikołaj Pawlak zauważył, że główną przyczyną tych problemów jest brak odpowiednich wartości wychowawczych, których źródła można znaleźć zarówno w szkole, jak i w rodzinie. Według RPD, konieczne jest podjęcie działań mających na celu zahamowanie tej niekorzystnej tendencji, poprzez obniżenie temperatury sporów zarówno w mediach, jak i w przestrzeni publicznej. Wzywa również artystów, sportowców i polityków do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie przemocy.

Apel do mediów

Zwrócił się do mediów z apelem o niepoddawanie aktów przemocy sensacyjnej obróbce, która może prowadzić do propagowania agresji, kosztem wartości informacyjnych i edukacyjnych.

Rzecznik Praw Dziecka wspomniał również o konieczności podjęcia działań prewencyjnych, zwłaszcza informacyjnych i edukacyjnych, takich jak promowanie dziecięcych telefonów zaufania.

“Prawie wszystkie problemy dzieci wynikają z kryzysu w rodzinie. Dziecko, które nie ma oparcia i poczucia bezpieczeństwa, czuje się zagubione i jest podatne na różne formy złego wpływu, które czyhają w dostępnych publicznie platformach internetowych lub w nieodpowiednich środowiskach, wpływających negatywnie na dzieci” – powiedział Mikołaj Pawlak.

CZYTAJ TAKŻE: Aż o 19700 % zaburzeń płci u dzieci więcej! Czy to już globalna epidemia? – dane z 10 krajów

Poinformował, że codziennie otrzymuje wiele nowych spraw, szczególnie związanych z problemami rodzin. “Dotyczy to głównie telefonów od młodzieży w wieku od 11 do 12 lat i starszych” – dodał.

Wymienił główne problemy, o które dzwonią dzieci i młodzież, takie jak problemy ze zdrowiem psychicznym, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia lękowe i trudności w radzeniu sobie ze stresem. Następnie wspomniał o przemocy i cyberprzemocy, które – jak zaznaczył – nasiliły się od powrotu dzieci do szkół.

“Moje wnioski są takie, że ilość spraw, o których dzwoni młodzież, wynika z braku stabilności w rodzinie. To prowadzi do wzrostu liczby spraw rodzinnych i rozpadu więzi rodzinnych” – dodał.

Czytaj także:

źródło: polskieradio24.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji