Aborcja podstawowym prawem UE? Jest reakcja Komisji Etyki COMECE

Emmanuel Macron na początku ubiegłego roku zaproponował włączenie rzekomego prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wówczas “wyraziła zaniepokojenie”. Teraz biskupi jednoznacznie wypowiedzieli się o tych planach jako “etycznie nieuzasadnionych”.

W ogłoszonym dziś oświadczeniu, zatytułowanym „Etyczna niedopuszczalność podstawowego prawa UE do aborcji”, Komisja Etyki COMECE przekonuje, że poszanowanie niezbywalnej godności każdego człowieka na każdym etapie życia – zwłaszcza w sytuacjach całkowitej bezbronności – jest podstawową zasadą w demokratycznych społeczeństwach.

Przewodniczący Komisji, słoweński biskup Anton Jamnik stwierdza w dokumencie, że „państwa członkowskie UE mają bardzo różne tradycje konstytucyjne w zakresie regulacji prawnej, dlatego też ustanowienie podstawowego prawa do aborcji byłoby sprzeczne z ogólnymi zasadami prawa unijnego”. Przypomina również, że „nie ma uznanego prawa do aborcji w prawie europejskim ani międzynarodowym”.

Na początku 2022 roku COMECE wyraziła głębokie zaniepokojenie przedstawioną przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona propozycją włączenia rzekomego prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W lipcu 2022 roku, w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Europejskiego, COMECE wydała oświadczenie zachęcające przywódców politycznych „do pracy na rzecz większej jedności wśród Europejczyków, a nie do tworzenia wyższych barier ideologicznych i polaryzacji”.

Czytaj także: