Marzył o Polsce, która będzie się sama stanowić. Wspomnienie przy grobie Wiesława Chrzanowskiego

Od kilkunastu lat na warszawskich Powązkach 1 sierpnia kultywowana jest piękna tradycja. Przy grobie śp. Wiesława Chrzanowskiego, powstańca warszawskiego, b. ministra sprawiedliwości i marszałka Sejmu, współtwórcy polskiej współczesnej myśli narodowej gromadzą się jego przyjaciele i ideowi spadkobiercy. W tym roku uroczystość uświetnił swoim udziałem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Głos w trakcie spotkania zabrało kilka osób, które miały zaszczyt poznać prof. Chrzanowskiego i czerpią do dziś z jego dorobku. Prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, przypomniał o korzeniach wspominanego dziś bohatera, podkreślając iż wywodził się on z przedwojennych patriotycznych elit, rodziny, w której odebrał wykształcenie formalne i formację moralną. Historyk wspomniał także, iż w przypadku prof. Chrzanowskiego poświęcenie dla ojczyzny przybierało wymiar ostateczny, w powstaniu warszawskim osiągając wymiar daniny krwi.

O inspiracji politykiem mówił jego następca na stanowisku ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Obecny szef resortu odwołał się w wystąpieniu m.in. do tortur i prześladowań, jakim prof. Chrzanowski poddawany był w czasach stalinowskich. Min. Ziobro zainicjował także modlitwę w intencji nieżyjącego współzałożyciela Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Głos nad grobem zabrali także przyjaciele prof. Wiesława Chrzanowskiego: Stanisław Piecyk i Robert Kuraszkiewicz. Pierwszy z nich wspomniał okoliczności poznania wybitnego powstańca i polityka i wspólną działalność opozycyjną w czasach PRL. Zaapelował też o realizację największego marzenia Chrzanowskiego: budowy Polski, która będzie państwem podmiotowym, samostanowiącym się. Kuraszkiewicz z kolei dziękował wspominanemu za odebrane od niego lekcje patriotyzmu.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej relacji z dzisiejszej uroczystości, na której jako Afirmacja gościliśmy z kamerą:

Uroczystość przy grobie W. Chrzanowskiego, 1.08.23

Zdjęcie 1 z 9

fot. Instytut Ordo Caritatis

CZYTAJ TAKŻE: „Wojna na Ukrainie i przyszłość Polski” – Inauguracja Forum Wiesława Chrzanowskiego

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji