Pornografia, tranzycje, demoralizacja w szkołach. Przedstawiciele rodzin dyskutują o problemach

W miniony czwartek, 27 lipca, w siedzibie Collegium Intermarium odbyło się spotkanie przedstawicieli kilkunastu działających w Polsce organizacji prorodzinnych. Omawiane były podstawowe problemy, z którymi borykają się polskie rodziny, m.in. brak ochrony dzieci przed seksualizacją, dostęp dzieci do pornografii czy coraz powszechniejsze zjawisko tzw. dowolnej tranzycji płciowej. Zapraszamy na rozmowę z gospodarzem spotkania, mec. Jerzym Kwaśniewskim, prezesem Instytutu Ordo Iuris.

Po wielu latach starań i apeli organizacji prorodzinnych rząd podjął temat ograniczenia dostępu do pornografii małoletnim. Zaproponowany projekt jest jednak niestety mocno ułomny. „To nie jest projekt, który automatycznie ogranicza dostęp do pornografii osobom poniżej 18 roku życia. Nie jest projektem, który wymusza identyfikację poprzez autoryzację swojego wieku. To projekt, który wymaga od rodzica aktywności w postaci kontaktu z operatorem, zastrzeżenia stron pornograficznych, a tym samym dla bardzo wielu użytkowników będzie projektem bezużytecznym” – podkreśla mec. Jerzy Kwaśniewski. Instytut Ordo Iuris przygotował i przekazał do Sejmu szereg uwag do projektu, które mogą realnie zablokować dzieciom dostęp do pornografii.

CZYTAJ TAKŻE: Zmagasz się z uzależnieniem od pornografii? Na tej platformie znajdziesz wsparcie

Potrzebny zakaz smartfonów w szkołach

Wiele szkół chciałoby wprowadzić realny zakaz korzystania z urządzeń ekranowych, w tym przede wszystkim ze smartfonów, jednak pod wpływem zastraszania procesami ze strony różnych organizacji wycofują się z tego pomysłu.

„Szkoły wycofują się, gdyż nie znajdują w ustawie „Prawo oświatowe” jasnej podstawy dla wprowadzenia ograniczenia użytkowania lub zakazu użytkowania telefonów komórkowych w szkole. (…) Bez jasnej podstawy ustawowej bardzo wiele szkół nie zdecyduje się na taki krok, ryzykując konflikt z niektórymi rodzicami. (…) I tutaj interwencja ustawodawcy jest potrzebna” – wyjaśnia Kwaśniewski.

CZYTAJ TAKŻE: Uwolnijmy polską szkołę od smartfonów! Podpisz Apel do Ministra Edukacji

Stop okaleczaniu dzieci” – stop tranzycji

Instytut Ordo Iuris przygotował też projekt ustawy „Stop okaleczaniu dzieci” zakładający zakaz tranzycji małoletnich. Blisko 70% Polaków, w tym większości elektoratów wszystkich głównych partii politycznych w Polsce, popiera zakaz tranzycji osób poniżej 18 roku życia.

„Jest to projekt, który może zostać przyjęty w drodze konsensusu politycznego i rzeczywiście ocalić dzieci w Polsce przed tragedią, która dotyka ich rówieśników w bardzo wielu krajach świata, gdzie ideologia gender już od wielu lat zbiera krwawe żniwo w postaci okaleczania dzieci. (…) W uzasadnieniu dla projektu pokazujemy, że wśród osób, które przeszły tranzycje jest 19-krotnie wyższy wskaźnik samobójstw. Ta sytuacja jest nieodwracalna. Przed tym wszystkim można ocalić dzieci tą ustawą” – tłumaczy prawnik.

CZYTAJ TAKŻE: Zobacz najważniejsze założenia ustawy “przeciw okaleczaniu dzieci”

Szkoła ma edukować, a nie (trans)seksualizować!

W polskich szkołach coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdzie uczniowie deklarują się jako osoby transseksualne i życzą sobie, aby używać wobec nich zaimków płci przeciwnej. W konsekwencji pozostali uczniowie doświadczają przemocy – zakazuje im się nazywać koleżanek i kolegów zgodnie z ich płcią biologiczną.

„Polskie prawo nie rozpoznaje czegoś takiego jak dowolna tranzycja płciowa. My przygotowujemy obszerny poradnik dla nauczycieli i rodziców po to, żeby wiedzieli, jak zachować się w takiej sytuacji” – kontynuuje prezes Instytutu Ordo Iuris.

CZYTAJ TAKŻE: Kino NIE-letnie: Szok! Dzieci w świecie bez płci

Chrońmy dzieci?

W ostatnich tygodniach wiele kontrowersji budzi obywatelski (choć przygotowany z solidnym udziałem struktur partyjnych) projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. „Jako Instytut Ordo Iuris napisaliśmy bardzo szerokie uwagi do tego projektu. Jako projekt obywatelski ten projekt nie musi być konsultowany społecznie. Można mu nadać szczególnie szybki tryb legislacyjny. Projekt budzi nie tylko poważne zastrzeżenia prawne, ale chociażby zakazuje działalności w szkołach organizacjom, których celem jest „seksualizacja” dzieci. Tymczasem żadna organizacja w Polsce nie deklaruje, że chce seksualizować dzieci. Jeśli ten projekt nie definiuje seksualizowania dzieci, to znaczy, że nie zakazuje nikomu działania w szkołach. Projekt, który ma chronić dzieci przed seksualizacją, jest po prostu nieskuteczny” – podsumowuje prawnik.

CZYTAJ TAKŻE:

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy z prezesem Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzym Kwaśniewskim: