Walka z wadą postawy u dzieci. W Lidzbarku Warmińskim zostaną przebadani wszyscy uczniowie

Lidzbark Warmiński postanowił walczyć z wadami postawy u dzieci. Przed powrotem do szkoły zostaną one przebadane i w razie potrzeby skierowane do rehabilitantów. Wszystko to bez opłat.

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Jacek Wiśniowski, poinformował, że po wznowieniu zajęć szkolnych we wrześniu lub październiku, wszyscy uczniowie placówek oświatowych w Lidzbarku Warmińskim zostaną poddani badaniom mającym na celu wykrycie ewentualnych wad postawy. Fizjoterapeuta przeprowadzi kompleksową ocenę sylwetek uczniów za pomocą skanowania. Warto dodać, że badania te będą dostarczone uczniom bez żadnych opłat.

Jacek Wiśniowski wyjaśnił: “Wiadomo, że siedzący tryb życia, jaki wiodą dziś dzieci, nie wpływa dobrze na ich zdrowie. Dlatego wykorzystamy nasze zasoby, by zbadać dzieci.”

Rehabilitacja

W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad postawy, uczniowie zostaną skierowani do rehabilitantów pracujących w nowo otwartej Sali Gimnastyczno-Rehabilitacyjnej, mieszczącej się w Pawilonie Zdrowia, który został oddany do użytku w minionym tygodniu. Warto również nadmienić, że Pawilon Zdrowia, wraz z niewielkimi tężniami solankowymi oraz grotą solną, stanowi inicjatywę samorządu lokalnego, który dąży do uzyskania dla miasta statusu uzdrowiska.

Obecnie Lidzbark Warmiński pracuje nad dokumentacją wymaganą do uzyskania statusu uzdrowiska w Ministerstwie Zdrowia. Jednocześnie, w sąsiedniej dzielnicy zdrojowej, inwestor prowadzi budowę zakładu przyrodoleczniczego, kluczowego elementu dla zdobycia wspomnianego statusu.

Pawilon Zdrowia, który zawiera m.in. groty solne oraz tężnie solankowe, jest udostępniony bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Czytaj także:

źródło: rmf24.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji