Jak pomóc dzieciom i młodzieży? Chrześcijańscy psychologowie zapraszają do studium

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na 2-letnie podyplomowe Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Prowadzący i program: Studium będzie prowadzone przez psychoterapeutów, którzy mają duże doświadczenie w praktyce pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej wobec dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Program Studium obejmuje niezbędną teorię podaną w formie interaktywnych konwersatoriów oraz warsztaty umiejętności, studia przypadków, superwizje pracy studentów. Treningi self-experience są ukierunkowane na rozwój u studentów kompetencji kluczowych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Studium kształci w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu integracyjnym w ujęciu chrześcijańskim.

Studium przygotowuje psychoterapeutów do pracy z dziećmi i młodzieżą cierpiącymi zarówno na typowe zaburzenia (nerwicowe, depresyjne), jak również na nowe współczesne problemy: zaburzenia tożsamości płciowej czy uzależnienia cyfrowe. Program Studium zawiera również zajęcia kształtujące kompetencje w zakresie współpracy psychoterapeuty z otoczeniem społeczno-wychowawczym dziecka (rodzice, szkoła).

Adresaci: zapraszamy zarówno psychoterapeutów (absolwentów podyplomowego szkolenia w psychoterapii), jak i psychologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarki, magistrów resocjalizacji oraz osoby o innym wykształceniu wyższym pracujące z dziećmi i młodzieżą.

Czas trwania: Studium trwa 2 lata (20 miesięcy) i obejmuje 375 h, w tym:

– 300 h zajęć dydaktycznych (warsztatów, seminariów) w formie 20 zjazdów po 15 h (piątek 15:00-20:00 i sobota 9:00-18:00),

– oraz 75 h zajęć self-experience w formie 3 zjazdów po 25 h (od piątku g. 15:00 do niedzieli g. 15:00).

Uwaga! Studium ma charakter podyplomowego szkolenia uzupełniającego z psychoterapii dzieci i młodzieży, a jego program i zakres godzinowy odpowiada wymogom Ministra Zdrowia. Absolwent Studium (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez Ministra Zdrowia) może ubiegać się o uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Termin: Studium będzie trwało od września 2023 do czerwca 2025 r.

Miejsce: Zajęcia będą odbywać się w Warszawie, w siedzibie szkoleniowej SPCh przy ul. Nowogrodzkiej 49. 

Koszt: 16.500 zł (koszt całego szkolenia), płatne w ratach: 1.500 zł wpisowe, 20 rat po 750 zł.

Zapisy: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.spch.pl oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 1500 zł na konto SPCh o numerze: 74 1090 2590 0000 0001 4702 3505. Tytuł przelewu: SPDziM, wpisowe, imię i nazwisko.

Kontakt: e-mail spdzim@spch.pl

Szczegóły na temat studium dostępne są TUTAJ.

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich zaprasza

OGLĄDAJ TAKŻE:

CZYTAJ TAKŻE: Samobójstwa dzieci i młodzieży. Jak nie dopuścić do tragedii?