Jakie nałogi najczęściej dotykają Polaków? Zobacz wyniki badania

Psychologowie z Polskiej Akademii Naukowej przeprowadzili badanie, w którym zapytali Polaków o ich nałogi. Grupę badawczą stanowiło ponad 15 tys. osób, które odpowiedzi udzielały w specjalnej aplikacji przeznaczonej dla osób uzależnionych.

W badaniu dotyczącym deklarowanych nałogów, uczestnicy najczęściej zgłaszali problemy związane z alkoholem i nikotyną. Alkohol został wymieniony przez blisko połowę badanych, natomiast nikotyna przez ponad 36 procent respondentów. Na kolejnych pozycjach w rankingu znalazły się objadanie się oraz konsumpcja pornografii.

Jak informuje serwis opornografii.pl, według zawartego w raporcie zestawienia, uzależnienie od oglądania pornografii stanowiło jedno z częściej deklarowanych nałogów w badaniu i dotyczyło 23 procent uczestników. W tej grupie dominowali głównie mężczyźni (ponad 35 procent), podczas gdy kobiety stanowiły blisko 5 procent. Uzależnienie to najczęściej występowało wśród osób w wieku od 17 do 44 lat, a najliczniejsza grupa dotyczyła osób w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat.

Aplikacja Nałogometr

Badanie przeprowadzono w okresie od czerwca do września 2022 roku. Badani uczestniczyli w nim poprzez wykorzystanie bezpłatnej aplikacji mobilnej o nazwie “Nałogometr,” która wspiera osoby borykające się z nałogami w radzeniu sobie z nimi oraz pomaga zrozumieć, co wywołuje uczucie “głodu” nałogowego. Aplikacja ta również umożliwia przewidywanie prawdopodobieństwa ryzyka zachowań nałogowych z wyprzedzeniem, nawet do 48 godzin, oraz oferuje wsparcie psychologiczne.

W trakcie badania, aplikację “Nałogometr” pobrało ponad 20 000 osób, a na pytania udzieliło odpowiedzi prawie 15,5 tysiąca uczestników. Nie tylko mieszkańcy Polski brali udział w badaniu, choć stanowili oni zdecydowanie największą grupę. Niewielki odsetek uczestników pochodził z innych krajów. Jednakże, warto zaznaczyć, że autorzy badania zwracają uwagę, że aplikacja jest dostępna wyłącznie w języku polskim, co sugeruje, że byli to prawdopodobnie Polacy przebywający za granicą tymczasowo lub na stałe. Najwięcej z tych osób pochodziło z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie badanienalogow.pl. Tam także można pobrać cały raport, w którym znajdują się szczegółowe wyniki i wywiady z ekspertami.

Czytaj także:

źródło: opornografii.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji