“Tryptyk cywilizacyjny” św. Jana Pawła II. Ile pamiętamy z nauczania papieża Polaka?

Trzy encykliki św. Jana Pawła II z lat 90′ ub. stulecia – Veritatis Splendor, Evangelium Vitae oraz Fides et Ratio – nazywane bywają niekiedy “Tryptykiem cywilizacyjnym”. Jako swoista perła w dorobku papieża Polaka dokumenty te stanowią ogromny znak sprzeciwu wobec pewnych niebezpiecznych prądów intelektualnych, jakie zaczęły opanowywać również Kościół. Dlatego też, jak zauważa prof. Grzegorz Kucharczyk, podejmuje się dziś próby zniesienia obowiązującego w nich nauczania…

Zobacz poświęconego tej kwestii wideobloga prof. Kucharczyka:

CZYTAJ TAKŻE: Czy Watykan odrzuci teologię moralną Jana Pawła II? A. Robaczewski o obronie “Veritatis Splendor”

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji