Świat “Sound of Freedom” dotyczy również Polski. S. Anna Bałchan o kobietach zmuszanych do prostytucji

Czy kobiety „świadczące usługi” na poboczach polskich dróg, ale też w innych miejscach, są samodzielne i niezależne? Jeśli nie, czy są zatem są ofiarami przemocy seksualnej i zorganizowanej przestępczości? Na ile rzeczywistość pokazana w głośnym filmie “Sound of Freedom” dotyczy również naszego kraju? Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć s. Anna Bałchan, ratująca kobiety przed dramatem prostytucji, oraz Jan Pospieszalski.

Siostra Anna od 25 lat prowadzi w Katowicach Stowarzyszenie PO-MOC, obejmujące opieką kobiety i dzieci zagrożone lub dotknięte przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, a często będące ofiarami handlu ludźmi. 

CZYTAJ TAKŻE: “Inwestuj w miłość” odc. 8 – Piekło zdrady – rozwód czy… szansa?