Plaga samotności. Dotyka szczególnie młodych mężczyzn. Badania wskazują przyczynę

Podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris i Collegium Intermarium zaprezentowano raport z badań Instytutu Pokolenia. Wynika z niego, że mamy do czynienia z plagą problemu samotności. Szczególnie dotyka ona młodych mężczyzn.

Dyrektor Instytutu Pokolenia, Michał Kot, wygłosił wykład pod tytułem “Samotność jako nowa pandemia XXI wieku i jej wpływ na procesy demograficzne w perspektywie najbliższych dekad”. Wykładowca jest socjologiem, specjalizującym się w dziedzinie demografii oraz analizy polityk społecznych. Ponadto, pełni funkcję członka Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poczucie samotności

W swoim wystąpieniu omówił wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Pokolenia w kontekście poczucia samotności po zakończeniu pandemii. Badania te wskazują, że samotność jest powszechnym zjawiskiem w Polsce. Co więcej, grupą, która najbardziej odczuwa samotność, są teraz młodzi ludzie, co jest zaskoczeniem, ponieważ wcześniej to seniorzy mieli większe poczucie samotności. Dyrektor Kot zwrócił uwagę, że szczególnie zaskakujące jest to, że samotność jest szczególnie dotkliwa wśród młodych mężczyzn w wieku 18-24 lat oraz 25-34 lat. Możemy więc powiedzieć, że oblicze samotności w Polsce to oblicze młodego mężczyzny – podsumował prelegent.

Poczucie samotności jest również związane z rodziną, z jakiej pochodzi badany. Według badań przeprowadzonych przez Instytut, osoby, które miały pełną rodzinę z matką i ojcem w wieku 12 lat, są w dorosłym wieku o połowę mniej narażone na samotność niż osoby z rozbitymi rodzinami. Zaskakujące jest to, że aż 63% osób odczuwających samotność pochodzi z rodzin, które doświadczyły rozbicia.

Małżeństwo receptą?

Zwrócił uwagę, że często mówi się o samotności w kontekście kobiet, nastolatków i osób starszych, jednak niewiele uwagi poświęca się samotności młodych mężczyzn. Dyrektor Instytutu zaznaczył, że czasem ci młodzi mężczyźni pozostają niezauważeni, ponieważ często izolują się w swoich domach, pracują zdalnie lub po prostu wracają do domu zaraz po pracy, co skutkuje brakiem aktywnych kontaktów społecznych i relacji z innymi ludźmi.

Analizując wyniki badań, zaznaczył, że osoby będące w małżeństwie rzadziej doświadczają samotności. Zaskakująco, aż 51% kawalerów i panien, którzy często kojarzeni są z bogatym życiem towarzyskim, przyznaje się do odczuwania samotności.

Dyrektor Michał Kot zauważył, że samotność nie jest tylko indywidualnym problemem, ale już społecznym, jeśli dotyka tak dużej liczby osób. Ma ona wpływ nie tylko na stan psychiczny, ale także na zdrowie fizyczne, zwiększając podatność na choroby, depresję i zwiększając ryzyko przedwczesnej śmierci, w tym samobójstwa, nawet o 30%.

Prelegent podkreślił, że ten problem nie jest ograniczony tylko do Polski. Na przykład w Wielkiej Brytanii dwa lata temu utworzono Departament do spraw zwalczania samotności, a Japonia utworzyła nawet Ministerstwo Samotności. Okazuje się, że problem ten ma również aspekt ekonomiczny, gdyż według badań osoby odczuwające samotność są mniej wydajnymi pracownikami. Dodatkowo trudności w nawiązywaniu trwałych relacji przekładają się na mniejszą liczbę zawieranych małżeństw i niższą dzietność, co skutkuje tym, że państwa europejskie wiążą problem samotności z wyzwaniami demograficznymi.

Przyczyny

Według badań Instytutu Pokolenia, jedną z głównych przyczyn samotności młodych ludzi jest upowszechnienie się smartfonów, nadużywanie Internetu. Wszystko to powoduje mniejsze więzi społeczne, a także mniejszą aktywność fizyczną. – Jeśli procesy społeczne pójdą dalej w tym kierunku, to za chwilę problem z samotnością, brakiem relacji, brakiem małżeństw będzie dotyczył całego pokolenia a nie tylko 20-25 proc. młodych ludzi – zauważył Michał Kot. – Nigdy w historii badań nie było takiej sytuacji, by młodzi ludzie czuli się bardziej samotni niż ich rodzice czy dziadkowie – podsumował.

Według prelegenta kluczowym zjawiskiem w rozwiązywaniu problemów demograficznych jest budowanie więzi społecznych, ograniczenie samotności, tworzenie relacji, skłanianie młodych ludzi do aktywności w świecie rzeczywistym. – Tak aby te więzi potrafili tworzyć, aby tworzyli relacje, które będą początkiem rodzin – podsumował Michał Kot.

Czytaj także:

źródło: dorzeczy.pl