Koniec ze smartfonami w szkołach. Przełomowa decyzja w Anglii

Brytyjska minister edukacji, Gillian Keegan, ogłosiła, że aby poprawić zachowanie uczniów, planuje wprowadzić zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach na terenie całej Anglii. Zapowiedziała odpowiednie zapisy prawne.

“Nowe wytyczne resortu będą wspierać dyrektorów we wprowadzaniu zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez cały dzień w szkole, w tym w czasie przerw, aby stawić czoła destrukcyjnym zachowaniom takim jak przemoc w Internecie, jednocześnie zwiększając uwagę podczas lekcji. Ma tona celu wsparcie szerszych działań rządu na rzecz podniesienia standardów w szkołach poprzez zwiększenie koncentracji uczniów i ograniczenie czynników rozpraszających” – czytamy na stronie brytyjskiego ministerstwa edukacji.

Dodano również, że “zakaz ten to wyraz wsparcia dla ciężkiej pracy nauczycieli i personelu oświatowego”. Jest to kolejny element rządowej reformy edukacji, na którą władze planują przeznaczyć w latach 2024-2025 prawie 60 mld funtów.

Podkreślono również, że jeśli szkoły nie będą w stanie dobrowolnie wdrożyć nowych wytycznych, rząd rozważy ewentualne wprowadzenie przepisów na poziomie ustawy w przyszłości. W wytycznych precyzyjnie określone są wyjątki, które umożliwią uczniom korzystanie z telefonów komórkowych w sytuacjach, gdy będzie to niezbędne, na przykład z powodów medycznych.

“Posunięcie to zbliży Anglię do innych krajów, które już wprowadziły zakaz, w tym Francji, Włoch i Portugalii. Jest to następstwem ostrzeżeń Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących zagrożeń związanych ze smartfonami w szkołach oraz danych rządowych, z których wynika, że około jedna trzecia (29 proc.) uczniów szkół średnich przyznała, że na większości lub wszystkich lekcjach korzysta z telefonów komórkowych mimo, że nie powinni tego robić” – opisuje ministerstwo.

Zobacz także:

źródło: dorzeczy.pl